DinoSport Latvijas Kauss 2018 Fināls Pool8/9/10 (Kopējais)

 • Regulations
 • Participants
 • Groups
 • Chart
 • Results
 • Standings
 • DINOSPORT LATVIJAS KAUSA FINĀLA SACENSĪBU NOLIKUMS

  I Vispārējie noteikumi

  1. Turnīra nosaukums – DinoSport 2018.gada Latvijas Kausa Fināls (turpmāk tekstā – Turnīrs);
  2. Turnīra organizētājs – biedrība „Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā - LRBF), kā Latvijas Sporta Federāciju Padomes atzīta sporta federācija;
  3. Turnīra rīkotājs - biedrība ”Latvijas Pūla Federācija” (turpmāk tekstā - LPF);
  4. Turnīra norises vieta – klubs ”BAMS Pool House”, Rīgā, Cēsu ielā 18;
  5. Turnīra norises laiks – 2018.gada 9.jūnijs – 10.jūnijs;
  6. Turnīrs ir atklāts, un tajā var piedalīties jebkurš dalībnieks bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem. Turnīrs notiek divās kategorijās – kopējajā un veterānu (dz.g. ne lielāks par 1976.)
  7. Latvijas Kausa finālam reitinga punktus piešķir saskaņā ar reitinga sistēmas nolikumu, kā par ceturtā līmeņa sacensībām.

  II Dalības maksa

  1. Dalības maksa par piedalīšanos kopējā turnīrā tiek noteikta 15 EUR (piecpadsmit eiro) apmērā no katra dalībnieka (jauniešiem līdz 18 gadu vecumam 10 EUR (desmit eiro) apmērā), bet veterānu turnīrā 10 EUR (desmit eiro) apmērā no katra dalībnieka. Dalības maksa ietver arī licenci par piedalīšanos reitinga turnīrā.
  2. Dalības maksa tiek samaksāta turnīra organizētāja pilnvarotajam pārstāvim (turnīra galvenajam tiesnesim) pirms turnīra sākuma. Dalībnieki, kuri nav samaksājuši dalības maksu, turnīram netiek pielaisti.

  III Turnīra grafiks un formāts

  1. Turnīri notiek pēc iespējas ievērojot šādu grafiku:

            - dalībnieku reģistrācija                                  - plkst. 10:00

            - turnīra atklāšana, grupu spēles                     - plkst. 11:00

            - finālspēles pēc olimpiskās sistēmas, pēc grupu spēlēm

  1. Atlases spēles notiek grupās, ne mazāk kā 4 (četri) spēlētāji katrā grupā. Grupās dalībnieki spēlē katrs ar katru, līdz diviem uzvarētiem setiem (seti tiek secīgi izspēlēti līdz sekojošam uzvaru skaitam – ”9” līdz 4, ”8” līdz 3, ”10” līdz 2). Spēles uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājas punktus nesaņem. Ja spēlētājs nav izspēlējis vismaz pusi no paredzētajām spēlēm, viņš tiek diskvalificēts.
  2. Pēc atlases spēļu rezultātiem grupās, katrā grupā tiek noteikti turnīra fināla daļas dalībnieki (to skaits atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita un galējo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis), kuri saņēmuši visvairāk uzvaras punktus. Gadījumā, ja uzvaras punktu skaits ir vienāds, spēlētāju ieņemamās vietas tiek noteiktas pēc sekojošiem principiem, sākot ar svarīgāko:

              1) tiek skaitīta uzvarēto un zaudēto setu starpība;

              2) tiek ņemts vērā uzvarēto setu skaits;

              3) tiek skaitīta uzvarēto un zaudēto partiju starpība;

              4) tiek ņemts vērā uzvarēto partiju skaits;

              5) savstarpējā spēle.

              Fināla daļas dalībnieku vietas fināla daļā tiek noteiktas ar izlozes palīdzību, tā lai dalībnieki no vienas grupas savstarpēji              nevarētu spēlēt vismaz pirmajā kārtā. Izlozi veic turnīra galvenais tiesnesis pirms fināla daļas.

  1. Spēles turnīra fināla daļā seti notiek secīgi līdz sekojošam uzvaru skaitam – ”9” līdz 5, ”8” līdz 4, ”10” līdz 3). Ja dalībnieks piedzīvo zaudējumu, viņš no dalības turnīrā izstājas.
  2. Turnīra pusfināla uzvarētāji spēlē finālā par 1. vietu, bet abi zaudētāji ieņem 3.vietas.
  3. Turnīra fināla uzvarētājs saņem Turnīra uzvarētāja titulu un balvas.
  4. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 15 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā partijā. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu 30 minūtes un vairāk, vai nav ierādies uz spēli, tiek ieskaitīts zaudējums.

  Ja nokavējušais spēlētājs ir augstāk reitingā par pretinieku, tad spēlē tiek fiksēta uzvara un attiecīgi zaudējums bez rezultāta (ja vietas noteikšanai ir nepieciešams izmantot papildus rādītājus, šīs spēles rezultāts netiek ņemts vērā), pretējā gadījumā (reitingā atrodas zemāk) spēlē tiek fiksēts maksimāli labākais rezultāts par labu pretiniekam.

  IV Turnīra noteikumi

  1. Turnīra spēles notiek saskaņā ar EPBF (Eiropas Lūzu Biljarda Federācija) apstiprinātajiem pūla noteikumiem.
  2. Visās turnīra spēlēs tiek noteikts alternatīvais izsitiens – t.i. spēlētāji veic izsitienu pārmaiņus pēc kārtas. Tas, kurš izsitīs pirmais, tiek noteikts saskaņā ar noteikumiem. Bumbiņu novietošanai pirms izsitiena atļauts izmantot palīglīdzekļus - ”Ball Rack”.
  3. Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts ņemot vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.
  4. Alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana spēļu laikā ir aizliegta.

  V Apģērbs

  1. Turnīra spēles laikā dalībniekiem atļauts spēlēt brīvā formā, ievērojot pieklājības normas – kurpēs, biksēs un kreklā.
  2. Dalībniekiem, kas neievēro šos noteikumus, tiek dots laiks līdz 30 minūtēm pārģērbties saskaņā ar šī punkta noteikumiem.
  3. Gadījumā, ja šī punkta noteikumi attiecībā uz apģērbu nav ievēroti, dalībnieki netiek pielaisti pie spēles un viņiem tiek ieskaitīts zaudējums spēlē.

  VI Tiesāšana un tiesneši

  1. Turnīra galvenais tiesnesis ir LPF nozīmēts tiesnesis. Gala vārds strīdīgās situācijās ir šo sacensību galvenajam tiesnesim.
  2. Turnīrs notiek bez tiesneša klātbūtnes pie galda (savstarpēja spēlētāju tiesāšana). Strīdīgās situācijās spēlētājiem ir pienākums pieaicināt pie galda turnīra galveno tiesnesi.

  VII Apbalvošana

  1. Turnīra uzvarētājs saņem Turnīra uzvarētāja titulu, kausu, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki 2. un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.
  2. Balvas nodrošina Lrbf, LPF un sadarbības partneri, kā arī sponsori.

   

     Šīs nolikums ir saistošs visiem turnīra dalībniekiem un tiesnešiem.

     Rīgā, 2018.gada 1.jūnijā

     LPF valdes priekšsēdētājs                                                     G.Taube

  # Player City г.р. зв. жерPlacePoints
  1 Riga 95-832.0
  2 Riga 1968 239-1612.0
  3 Riga 109-1612.0
  4 Riga 59-1612.0
  5 Riga 1995 13-448.0
  6 Riga 1980 419-244.0
  7 Lielvārde 129-1612.0
  8 Ventspils 1983 63-448.0
  9 Riga 1985 209-1612.0
  10 Riga 2219-244.0
  11 Riga 159-1612.0
  12 Riga 19264.0
  13 Riga 1958 165-832.0
  14 Riga 145-832.0
  15 Riga 1968 1819-244.0
  16 Riga 1319-244.0
  17 Riga 1989 819-244.0
  18 Riga 219-1612.0
  19 Riga 1993 3180.0
  20 Riga 115-832.0
  21 Riga 1994 717-186.0
  22 Riga 1978 219-244.0
  23 Rezekne 1990 2417-186.0
  24 Riga 1976 179-1612.0

  Group A

  1122413+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
  12 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
  24 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
  13 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

  Group B

  1114232+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  11 ×2 : 12 : 02 : 130362491.671
  14 1 : 2×2 : 02 : 021152367.672
  23 0 : 20 : 2×2 : 112-125-331.333
  1 : 20 : 21 : 2×03-326-48.334

  Group C

  3101522+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
  10 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
  15 0 : 21 : 2×2 : 012-134-136.003
  22 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

  Group D

  916214+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
  16 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
  21 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
  0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

  Group E

  175208+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  17 ×2 : 12 : 02 : 130362491.671
  1 : 2×2 : 12 : 021153264.672
  20 0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.333
  1 : 20 : 21 : 2×03-326-48.334

  Group F

  196718+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  19 ×2 : 12 : 02 : 030361595.001
  1 : 2×2 : 02 : 021152367.672
  0 : 20 : 2×2 : 112-125-331.333
  18 0 : 20 : 21 : 2×03-316-54.674
  #1
  1
  2
  Place 17
  0#2
  Place 17
  0#3
  Place 17
  0#4
  Place 17
  0#5
  Place 17
  0#6
  Place 17
  0#7
  Place 17
  #8
  1
  2
  Place 17
  #9
  2
  0
  Place 9
  #10
  2
  0
  Place 9
  #11
  1
  2
  Place 9
  #12
  2
  0
  Place 9
  #13
  2
  1
  Place 9
  #14
  2
  0
  Place 9
  #15
  2
  0
  Place 9
  #16
  2
  0
  Place 9
  #17
  0
  2
  Place 5
  #18
  0
  2
  Place 5
  #19
  2
  0
  Place 5
  #20
  0
  2
  Place 5
  #21
  1
  2
  Semifinal
  #22
  1
  2
  Semifinal
  #23
  0
  2
  Final
  noplayer Asasbplayer B

  Final

  Semifinal

  Quaterfinal

  Second round

  First round

  Group A

  Group B

  Group C

  Group D

  Group E

  Group F

  grF  F1 2 0
  grF  F2 2 0
  grF  F3 2 0
  grF  F4 0 2
  grF  F5 1 2
  grF  F6 1 2
  grE  E1 2 0
  grE  E2 0 2
  grE  E3 1 2
  grE  E4 1 2
  grE  E5 2 1
  grE  E6 2 1
  grD  D1 0 2
  grD  D2 0 2
  grD  D3 0 2
  grD  D4 2 0
  grD  D5 0 2
  grD  D6 0 2
  grC  C1 2 0
  grC  C2 0 2
  grC  C3 2 0
  grC  C4 2 0
  grC  C5 2 0
  grC  C6 1 2
  grB  B1 1 2
  grB  B2 0 2
  grB  B3 0 2
  grB  B4 2 0
  grB  B5 1 2
  grB  B6 1 2
  grA  A1 2 0
  grA  A2 2 0
  grA  A3 2 0
  grA  A4 2 0
  grA  A5 2 0
  grA  A6 0 2
  R1  1 1 2
  R1  8 1 2
  R2  9 2 0
  R2  10 2 0
  R2  11 1 2
  R2  12 2 0
  R2  13 2 1
  R2  14 2 0
  R2  15 2 0
  R2  16 2 0
  QF  17 0 2
  QF  18 0 2
  QF  19 2 0
  QF  20 0 2
  SF  21 1 2
  SF  22 1 2
  23 0 2
  Place Player City г.р. Points

  Place 1

  1 Riga 1993 80.0

  Place 2

  2 Riga 64.0

  Place 3-4

  3-4 Riga 1995 48.0
  3-4 Ventspils 1983 48.0

  Place 5-8

  5-8 Riga 32.0
  5-8 Riga 1958 32.0
  5-8 Riga 32.0
  5-8 Riga 32.0

  Place 9-16

  9-16 Riga 1968 12.0
  9-16 Riga 12.0
  9-16 Riga 12.0
  9-16 Lielvārde 12.0
  9-16 Riga 1985 12.0
  9-16 Riga 12.0
  9-16 Riga 12.0
  9-16 Riga 1976 12.0

  Place 17-18

  17-18 Riga 1994 6.0
  17-18 Rezekne 1990 6.0

  Place 19-24

  19-24 Riga 1980 4.0
  19-24 Riga 4.0
  19-24 Riga 1968 4.0
  19-24 Riga 4.0
  19-24 Riga 1978 4.0
  19-24 Riga 1989 4.0