# Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
1 Moscow 1990 2249-6412.5
2 Volgograd 1989 КМС6517-3228.5
3 Voronezh 1989 5033-4820.5
4 Moscow 1983 5417-3228.5
5 Тамбов 1991 КМС1117-3228.5
6 Yerevan 1983 МСМК517-3228.5
7 Voronezh 1976 3049-6412.5
8 Yerevan 1993 МСМК4156.5
9 Voronezh 1993 КМС933-4820.5
10 Krasnodar 1987 МС7717-3228.5
11 Elista 1988 КМС817-3228.5
12 Voronezh 1984 КМС317-3228.5
13 Voronezh 1989 233-4820.5
14 Voronezh 1986 4965-734.5
15 Osh 1982 МС14244.5
16 Voronezh 1985 3449-6412.5
17 Курск 1992 3933-4820.5
18 Рязань 1982 КМС6165-734.5
19 Курск 5765-734.5
20 Voronezh 1976 4049-6412.5
21 Voronezh 1998 1юн7365-734.5
22 Kyiv 1979 КМСУ3117-3228.5
23 Тамбов 1984 КМС1249-6412.5
24 Voronezh 1998 24249-6412.5
25 Voronezh 1992 14749-6412.5
26 Рязань 1984 КМС3617-3228.5
27 Voronezh 1995 МС1349-6412.5
28 Moscow 1998 МС6465-734.5
29 Липецк 1999 МС4133-4820.5
30 1617-3228.5
31 Voronezh 1988 МСМК1733-4820.5
32 Voronezh 1998 13533-4820.5
33 Липецк 1978 КМС629-1632.5
34 Voronezh 1956 5149-6412.5
35 Surgut 1994 МСМК279-1632.5
36 Балаково 1988 МС159-1632.5
37 Voronezh 1992 2033-4820.5
38 Киров 1969 4633-4820.5
39 Kharkiv 1982 МСУМК219-1632.5
40 Тамбов 1993 КМС617-3228.5
41 Voronezh 1977 6833-4820.5
42 Тамбов 1987 КМС717-3228.5
43 St.Petersburg 3333-4820.5
44 Voronezh 1979 4849-6412.5
45 Voronezh 1970 1917-3228.5
46 Uzhgorod 1986 МСУ265-834.5
47 Voronezh 1993 2449-6412.5
48 Volgograd 1994 КМС3817-3228.5
49 Липецк 1986 КМС439-1632.5
50 Voronezh 1984 6365-734.5
51 Bukhara 1990 МСМК2517-3228.5
52 Курск 1989 КМС449-1632.5
53 Volgograd 1989 МС6633-4820.5
54 Voronezh 2000 КМС2833-4820.5
55 Voronezh 1997 МС2949-6412.5
56 Voronezh 1988 КМС569-1632.5
57 Voronezh 2000 МС6765-734.5
58 L'viv 1969 МСУ555-834.5
59 5365-734.5
60 Voronezh 1990 105-834.5
61 Voronezh 2001 МС3249-6412.5
62 Voronezh 1990 КМС13-438.5
63 Baku 1988 КМС763-438.5
64 Dnipro 1993 КМСУ605-834.5
65 Орел 1987 2333-4820.5
66 Voronezh 1995 5949-6412.5
67 Voronezh 2003 5849-6412.5
68 Тамбов 1983 6965-734.5
69 Moscow 1986 МСМК37 
70 Volgograd 1993 МС7233-4820.5
71 Рязань 1995 КМС5217-3228.5
72 Voronezh 1993 МСМК1833-4820.5
73 Мытищи 1985 459-1632.5
1128#1
0
0
6564#2
0
4
3396#3
0
0
9732#4
0
0
17112#5
8148#6
0
0
4980#7
0
0
11316#8
0
0
9120#9
0
0
7356#10
0
4
4188#11
0
0
10524#12
0
0
25104#13
0
0
8940#14
0
0
5772#15
0
4
1218#16
0
0
5124#17
0
0
6960#18
0
4
3792#19
0
0
10128#20
0
0
21108#21
0
0
8544#22
0
0
5376#23
1
4
11712#24
0
0
13116#25
0
0
7752#26
1
4
4584#27
0
0
10920#28
0
0
29100#29
0
0
9336#30
0
0
6168#31
4
0
1254#32
0
0
3126#33
0
0
6762#34
0
4
3594#35
0
0
9930#36
0
0
19110#37
0
0
8346#38
0
0
5178#39
0
0
11514#40
0
0
11118#41
0
0
7554#42
0
0
4386#43
0
0
10722#44
0
0
27102#45
0
0
9138#46
0
0
5970#47
0
0
1236#48
0
0
7122#49
7158#50
0
0
3990#51
0
0
10326#52
0
0
23106#53
0
0
8742#54
0
0
5574#55
0
0
11910#56
0
0
15114#57
0
0
7950#58
0
0
4782#59
0
0
11118#60
0
0
3198#61
0
0
9534#62
6366#63
2
4
1272#64
#65
Place 97
#66
Place 97
#67
Place 97
#68
Place 97
#69
Place 97
#70
Place 97
#71
Place 97
#72
Place 97
#73
Place 97
#74
Place 97
#75
Place 97
#76
Place 97
#77
Place 97
#78
Place 97
#79
Place 97
#80
Place 97
#81
Place 97
#82
Place 97
#83
Place 97
#84
Place 97
#85
Place 97
#86
Place 97
#87
Place 97
#88
Place 97
#89
Place 97
#90
Place 97
#91
Place 97
#92
Place 97
#93
Place 97
#94
Place 97
#95
Place 97
#96
Place 97
#97
4
1
loser to #145
#98
4
3
loser to #146
#99
4
1
loser to #147
#100
0
4
loser to #148
#101
1
4
loser to #149
#102
4
2
loser to #150
#103
4
0
loser to #151
#104
1
4
loser to #152
#105
0
4
loser to #153
#106
-1
0
loser to #154
#107
0
4
loser to #155
#108
4
3
loser to #156
#109
0
4
loser to #157
#110
4
1
loser to #158
#111
0
4
loser to #159
#112
2
4
loser to #160
#113
4
2
loser to #129
#114
4
1
loser to #130
#115
4
3
loser to #131
#116
0
4
loser to #132
#117
2
4
loser to #133
#118
4
0
loser to #134
#119
4
2
loser to #135
#120
1
4
loser to #136
#121
4
0
loser to #137
#122
2
4
loser to #138
#123
4
1
loser to #139
#124
1
4
loser to #140
#125
4
0
loser to #141
#126
1
4
loser to #142
#127
4
0
loser to #143
#128
1
4
loser to #144
#129
1
3
Place 65
#130
Place 65
#131
Place 65
#132
Place 65
#133
Place 65
#134
Place 65
#135
Place 65
#136
Place 65
#137
Place 65
#138
Place 65
#139
Place 65
#140
Place 65
#141
Place 65
#142
Place 65
#143
Place 65
#144
2
3
Place 65
#145
3
1
Place 65
#146
Place 65
#147
Place 65
#148
3
0
Place 65
#149
1
3
Place 65
#150
Place 65
#151
Place 65
#152
1
3
Place 65
#153
1
3
Place 65
#154
Place 65
#155
Place 65
#156
1
3
Place 65
#157
Place 65
#158
Place 65
#159
Place 65
#160
3
0
Place 65
#161
4
0
loser to #206
#162
3
4
loser to #205
#163
4
3
loser to #208
#164
3
4
loser to #207
#165
4
0
loser to #202
#166
2
4
loser to #201
#167
4
3
loser to #204
#168
0
4
loser to #203
#169
4
0
loser to #198
#170
0
4
loser to #197
#171
3
4
loser to #200
#172
4
0
loser to #199
#173
0
4
loser to #194
#174
1
4
loser to #193
#175
4
1
loser to #196
#176
4
3
loser to #195
#177
1
3
Place 49
#178
1
3
Place 49
#179
2
3
Place 49
#180
0
3
Place 49
#181
3
0
Place 49
#182
3
0
Place 49
#183
0
3
Place 49
#184
3
0
Place 49
#185
0
3
Place 49
#186
3
0
Place 49
#187
0
3
Place 49
#188
3
0
Place 49
#189
-1
0
Place 49
#190
0
3
Place 49
#191
3
0
Place 49
#192
3
2
Place 49
#193
3
0
Place 33
winner to #218
#194
0
3
Place 33
winner to #224
#195
3
2
Place 33
winner to #222
#196
3
2
Place 33
winner to #219
#197
1
3
Place 33
winner to #210
#198
3
1
Place 33
winner to #216
#199
2
3
Place 33
winner to #211
#200
1
3
Place 33
winner to #217
#201
1
3
Place 33
winner to #209
#202
3
0
Place 33
winner to #221
#203
1
3
Place 33
winner to #213
#204
2
3
Place 33
winner to #212
#205
3
0
Place 33
winner to #220
#206
3
0
Place 33
winner to #223
#207
1
3
Place 33
winner to #214
#208
3
1
Place 33
winner to #215
#209
2
4
Place 17
#210
4
3
Place 17
#211
4
0
Place 17
#212
2
4
Place 17
#213
4
0
Place 17
#214
4
1
Place 17
#215
4
2
Place 17
#216
3
4
Place 17
#217
4
2
Place 17
#218
1
4
Place 17
#219
4
0
Place 17
#220
4
0
Place 17
#221
4
2
Place 17
#222
4
0
Place 17
#223
3
4
Place 17
#224
4
3
Place 17
#225
4
5
Place 9
#226
5
1
Place 9
#227
4
5
Place 9
#228
4
5
Place 9
#229
5
0
Place 9
#230
5
2
Place 9
#231
1
5
Place 9
#232
4
5
Place 9
#233
5
4
#234
5
4
#235
5
4
#236
2
5
#237
5
1
Semifinal
#238
5
3
Semifinal
#239
6
3
Final
noplayer Asasbplayer B

Final

Semifinal

Quaterfinal

1/8 finals

1/16 finals

Losers bracket, stage 4

Losers bracket, stage 3

Winners bracket, stage 2

Losers bracket, stage 2

Winners bracket, stage 1

Losers bracket, stage 1

First round

R1  2 0 4
R1  10 0 4
R1  15 0 4
R1  18 0 4
R1  23 1 4
R1  26 1 4
R1  31 4 0
R1  34 0 4
R1  63 2 4
WB1  97 4 1
WB1  98 4 3
WB1  99 4 1
WB1  100 0 4
WB1  101 1 4
WB1  102 4 2
WB1  103 4 0
WB1  104 1 4
WB1  105 0 4
WB1  106 -1 0
WB1  107 0 4
WB1  108 4 3
WB1  109 0 4
WB1  110 4 1
WB1  111 0 4
WB1  112 2 4
WB1  113 4 2
WB1  114 4 1
WB1  115 4 3
WB1  116 0 4
WB1  117 2 4
WB1  118 4 0
WB1  119 4 2
WB1  120 1 4
WB1  121 4 0
WB1  122 2 4
WB1  123 4 1
WB1  124 1 4
WB1  125 4 0
WB1  126 1 4
WB1  127 4 0
WB1  128 1 4
LB2  129 1 3
LB2  144 2 3
LB2  145 3 1
LB2  148 3 0
LB2  149 1 3
LB2  152 1 3
LB2  153 1 3
LB2  156 1 3
LB2  160 3 0
WB2  161 4 0
WB2  162 3 4
WB2  163 4 3
WB2  164 3 4
WB2  165 4 0
WB2  166 2 4
WB2  167 4 3
WB2  168 0 4
WB2  169 4 0
WB2  170 0 4
WB2  171 3 4
WB2  172 4 0
WB2  173 0 4
WB2  174 1 4
WB2  175 4 1
WB2  176 4 3
LB3  177 1 3
LB3  178 1 3
LB3  179 2 3
LB3  180 0 3
LB3  181 3 0
LB3  182 3 0
LB3  183 0 3
LB3  184 3 0
LB3  185 0 3
LB3  186 3 0
LB3  187 0 3
LB3  188 3 0
LB3  189 -1 0
LB3  190 0 3
LB3  191 3 0
LB3  192 3 2
LB4  193 3 0
LB4  194 0 3
LB4  195 3 2
LB4  196 3 2
LB4  197 1 3
LB4  198 3 1
LB4  199 2 3
LB4  200 1 3
LB4  201 1 3
LB4  202 3 0
LB4  203 1 3
LB4  204 2 3
LB4  205 3 0
LB4  206 3 0
LB4  207 1 3
LB4  208 3 1
16F  209 2 4
16F  210 4 3
16F  211 4 0
16F  212 2 4
16F  213 4 0
16F  214 4 1
16F  215 4 2
16F  216 3 4
16F  217 4 2
16F  218 1 4
16F  219 4 0
16F  220 4 0
16F  221 4 2
16F  222 4 0
16F  223 3 4
16F  224 4 3
8F  225 4 5
8F  226 5 1
8F  227 4 5
8F  228 4 5
8F  229 5 0
8F  230 5 2
8F  231 1 5
8F  232 4 5
QF  233 5 4
QF  234 5 4
QF  235 5 4
QF  236 2 5
SF  237 5 1
SF  238 5 3
239 6 3
Place Player   City г.р. зв.Points

Place  

  Moscow 1986 МСМК

Place 1

1 Yerevan 1993 МСМК56.5

Place 2

2 Osh 1982 МС44.5

Place 3-4

3-4 Voronezh 1990 КМС38.5
3-4 Baku 1988 КМС38.5

Place 5-8

5-8 Uzhgorod 1986 МСУ34.5
5-8 L'viv 1969 МСУ34.5
5-8 Voronezh 1990 34.5
5-8 Dnipro 1993 КМСУ34.5

Place 9-16

9-16 Липецк 1978 КМС32.5
9-16 Surgut 1994 МСМК32.5
9-16 Балаково 1988 МС32.5
9-16 Kharkiv 1982 МСУМК32.5
9-16 Липецк 1986 КМС32.5
9-16 Курск 1989 КМС32.5
9-16 Voronezh 1988 КМС32.5
9-16 Мытищи 1985 32.5

Place 17-32

17-32 Volgograd 1989 КМС28.5
17-32 Moscow 1983 28.5
17-32 Тамбов 1991 КМС28.5
17-32 Yerevan 1983 МСМК28.5
17-32 Krasnodar 1987 МС28.5
17-32 Elista 1988 КМС28.5
17-32 Voronezh 1984 КМС28.5
17-32 Kyiv 1979 КМСУ28.5
17-32 Рязань 1984 КМС28.5
17-32 28.5
17-32 Тамбов 1993 КМС28.5
17-32 Тамбов 1987 КМС28.5
17-32 Voronezh 1970 28.5
17-32 Volgograd 1994 КМС28.5
17-32 Bukhara 1990 МСМК28.5
17-32 Рязань 1995 КМС28.5

Place 33-48

33-48 Voronezh 1989 20.5
33-48 Voronezh 1993 КМС20.5
33-48 Voronezh 1989 20.5
33-48 Курск 1992 20.5
33-48 Липецк 1999 МС20.5
33-48 Voronezh 1988 МСМК20.5
33-48 Voronezh 1998 120.5
33-48 Voronezh 1992 20.5
33-48 Киров 1969 20.5
33-48 Voronezh 1977 20.5
33-48 St.Petersburg 20.5
33-48 Volgograd 1989 МС20.5
33-48 Voronezh 2000 КМС20.5
33-48 Орел 1987 20.5
33-48 Volgograd 1993 МС20.5
33-48 Voronezh 1993 МСМК20.5

Place 49-64

49-64 Moscow 1990 12.5
49-64 Voronezh 1976 12.5
49-64 Voronezh 1985 12.5
49-64 Voronezh 1976 12.5
49-64 Тамбов 1984 КМС12.5
49-64 Voronezh 1998 212.5
49-64 Voronezh 1992 112.5
49-64 Voronezh 1995 МС12.5
49-64 Voronezh 1956 12.5
49-64 Voronezh 1979 12.5
49-64 Voronezh 1993 12.5
49-64 Voronezh 1997 МС12.5
49-64 Voronezh 2001 МС12.5
49-64 Voronezh 1995 12.5
49-64 Voronezh 2003 12.5

Place 65-73

65-73 Voronezh 1986 4.5
65-73 Рязань 1982 КМС4.5
65-73 Курск 4.5
65-73 Voronezh 1998 1юн4.5
65-73 Moscow 1998 МС4.5
65-73 Voronezh 1984 4.5
65-73 Voronezh 2000 МС4.5
65-73 4.5
65-73 Тамбов 1983 4.5