• Regulations
 • Participants
 • Chart
 • Results
 • Standings
 •  

  LATVIJAS ČEMPIONĀTS PIRAMĪDĀ 2018

  (Dinamiska piramīda)

  NOLIKUMS

   

  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas čempionāts piramīda (turpmāk –Sacensības)

  1. Sacensības norises vieta un laiks

  Latvijas čempionats piramīdā (Dinamiska piramīda) notiek 2018.gada 3.novembrī  “VIRTUS – Biljarda Halle” Daugavpils, Tautas iela 102.

  Sacensības atklāšana plkst. 10:30, spēļu sākums plkst. 11:00

  1. Sacensības dalībnieki un dalības maksa

  Čempionātā drīkst piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārvalstu pilsoņi, kas vismaz 3 gadus pirms Čempionātā sākuma datuma ir pastāvīgi uzturējušies Latvijā un kuri šajā periodā nav pārstāvējuši citu valsti atzītās biljarda sacensībās, kuri ir nokārtojuši reģistrāciju,  samaksājuši brīvprātīgu reģistrācijas maksu ne vēlāk kā paredzētajā laikā

  Dalības maksa par piedalīšanos čempionata tiek noteikta 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā no katra dalībnieka. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam 10 EUR (desmit eiro). Dalības maksa tiek samaksāta dalībnieka reģistrācijā dienā galvenajam tiesnesim pirms turnīra sākuma. Balvu fonds tiek veidots no dalībnieku iemaksātām dalības maksām, atskaitot ar turnīra rīkošanu saistītus izdevumus. Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās četras vietas.

  Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar personīgo parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu.

  Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar vecāku parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu.

  1. Sacensības formāts un noteikumi

  Čempionata spēles notiek saskaņā ar IPC (International Pyramid Confederation) spēkā esošajiem piramīdas spēles noteikumiem, un šo nolikumu.

   

  Latvijas čempionāts piramīdā notiek vienu dienā laikā, divos posmos:

   

  Pirmais posms (kvalifikācija) – Kvalifikācijas spēles notiek pēc Double Elimination  sistēmas. Turnīra izslēgšanas spēlēm (play–off) kvalificējas 4 (četri), 8 (astoņi) vai 16 (sešpadsmit) labākie spēlētāji. Spēles pirma posma notiek līdz 3 uzvarētiem partijam (best of 5).

   

  Otrais posms (play off) - Izslēgšanas spēles notiek pēc olimpiskās sistēmas. Visas izslēgšanas spēles un fināla spēle notiek līdz 4 uzvarētiem partijam (best of 7).

  Sacensības laikā, spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 5 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā partijā, ja 15 minūtes un vairāk, tiek ieskaitīts tehnislais zaudējums spēlē.

  Izslēgšanas spēļu gaitā pēc katriem 2 (divi) nospēlētiem partijam tiek piešķirts pārtraukums 5 (piecas) minūtes.

  Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts ņemot vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.

  1. Apģērbs (dress-code)

  Turnīra dalībniekiem jābūt ģērbtiem tumšās kurpēs (sporta apavi nav pieļaujami), tumšās biksēs (džinsi un sporta bikses nav pieļaujami), vienkrāsainā kreklā ar garām piedurknēm (sporta un t-krekli nav pieļaujami) un vestē. Spēlētāji, kas nav ievērojuši ģērbšanas noteikumus (dress-code) netiek pielaisti.

  1. Balvu fonds

   

  Turnīra uzvarētājs saņem Turnīra uzvarētāja titulu, kausu, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki 2. un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.

  Balvu fonds tiek veidots no dalībnieku iemaksātām dalības maksām, atskaitot ar turnīra rīkošanu saistītus izdevumus. Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās četras vietas.

  Reģistrācija turnīram elektroniski LRBF mājas lapā – www.lrbf.lv (līdz 2018.g. 2.novebrim, plkst.21:00)

  Izlozes un čempionāta rezultāti tiks publicēti LRBF mājas lapā: www.lrbf.lv.

  Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Iļjins (tālr.: +371 26773714).

  LRBF valde, 23.10.2018.

   

  # Player City г.р. зв. жерPlacePoints
  1 Rezekne 1982 43-48.0
  2 Daugavpils 115-64.0
  3 Daugavpils 1978 16126.0
  4 Rīga 1974 35-64.0
  5 Rezekne 73-48.0
  6 Daugavpils 1988 12
  7 Daugavpils 1970 19-122.0
  8 Daugavpils 1964 27-83.0
  9 Daugavpils 99-122.0
  10 Rezekne 1946 149-122.0
  11 Резекне 5214.0
  12 Даугавпилс 1995  7-83.0
  116#1
  98#2
  512#3
  4
  0
  134#4
  1
  4
  314#5
  4
  1
  116#6
  710#7
  152#8
  1
  4
  #9
  4
  1
  loser to #20
  #10
  0
  4
  loser to #19
  #11
  4
  1
  loser to #18
  #12
  4
  1
  loser to #17
  #13
  Place 13
  #14
  2
  4
  Place 13
  #15
  Place 13
  #16
  Place 13
  #17
  Place 9
  #18
  1
  4
  Place 9
  #19
  0
  4
  Place 9
  #20
  4
  3
  Place 9
  #21
  1
  4
  loser to #25
  #22
  2
  4
  loser to #26
  #23
  1
  4
  Place 7
  #24
  4
  3
  Place 7
  #25
  3
  4
  Place 5
  winner to #28
  #26
  4
  3
  Place 5
  winner to #27
  #27
  1
  4
  Semifinal
  #28
  3
  4
  Semifinal
  #29
  4
  5
  Final
  noplayer Asasbplayer B

  Final

  Semifinal

  Losers bracket, stage 4

  Losers bracket, stage 3

  Winners bracket, stage 2

  Losers bracket, stage 2

  Losers bracket, stage 1

  Winners bracket, stage 1

  First round

  R1  3 4 0
  R1  4 1 4
  R1  5 4 1
  R1  8 1 4
  WB1  9 4 1
  WB1  10 0 4
  WB1  11 4 1
  WB1  12 4 1
  LB1  14 2 4
  LB2  18 1 4
  LB2  19 0 4
  LB2  20 4 3
  WB2  21 1 4
  WB2  22 2 4
  LB3  23 1 4
  LB3  24 4 3
  LB4  25 3 4
  LB4  26 4 3
  SF  27 1 4
  SF  28 3 4
  29 4 5
  Place Player City г.р. Points

  Place 1

  1 Daugavpils 1978 26.0

  Place 2

  2 Резекне 14.0

  Place 3-4

  3-4 Rezekne 1982 8.0
  3-4 Rezekne 8.0

  Place 5-6

  5-6 Daugavpils 4.0
  5-6 Rīga 1974 4.0

  Place 7-8

  7-8 Daugavpils 1964 3.0
  7-8 Даугавпилс 1995 3.0

  Place 9-12

  9-12 Daugavpils 1970 2.0
  9-12 Daugavpils 2.0
  9-12 Rezekne 1946 2.0

  Place 

  Daugavpils 1988