• Regulations
 • Participants
 • Chart
 • Results
 • Standings
 •  


  LATVIJAS ČEMPIONĀTS PIRAMĪDĀ 2019
  (Kombinēta piramīda)

  NOLIKUMS

  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas čempionāts piramīda (turpmāk –Sacensības)

  1. Sacensības norises vieta un laiks

  Latvijas čempionats piramīdā (Kombinēta piramīda) notiek 2019.gada 9.februābrī  “Virtus – Biljarda Halle” Daugavpils, Tautas iela 102.  Sacensības atklāšana plkst. 10:30, spēļu sākums plkst. 11:00

  2. Sacensības dalībnieki un dalības maksa

  Čempionātā drīkst piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārvalstu pilsoņi, kas vismaz 3 gadus pirms Čempionātā sākuma datuma ir pastāvīgi uzturējušies Latvijā un kuri šajā periodā nav pārstāvējuši citu valsti atzītās biljarda sacensībās, kuri ir nokārtojuši reģistrāciju,  samaksājuši brīvprātīgu reģistrācijas maksu ne vēlāk kā paredzētajā laikā

  Dalības maksa par piedalīšanos čempionata tiek noteikta 25 EUR (divdesmit pieci eiro) apmērā no katra dalībnieka. Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam 10 EUR (desmit eiro). Dalības maksa tiek samaksāta dalībnieka reģistrācijā dienā galvenajam tiesnesim pirms turnīra sākuma. Balvu fonds tiek veidots no dalībnieku iemaksātām dalības maksām, atskaitot ar turnīra rīkošanu saistītus izdevumus. Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās četras vietas.

  Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar personīgo parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu.

  Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar vecāku parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu.

  3. Sacensības formāts un noteikumi

  Čempionata spēles notiek saskaņā ar IPC (International Pyramid Confederation) spēkā esošajiem piramīdas spēles noteikumiem, un šo nolikumu.

  Latvijas čempionāts piramīdā notiek vienu dienā laikā, divos posmos:

  Pirmais posms (kvalifikācija) – Kvalifikācijas spēles notiek pēc Double Elimination  sistēmas. Turnīra izslēgšanas spēlēm (play–off) kvalificējas 4 (četri), 8 (astoņi) vai 16 (sešpadsmit) labākie spēlētāji. Spēles pirma posma notiek līdz 2 uzvarētiem partijam (best of 3).

  Otrais posms (play off) - Izslēgšanas spēles notiek pēc olimpiskās sistēmas. Visas izslēgšanas spēles līdz finālam notiek līdz 3 uzvarētiem partijam (best of 5), bet finālā - līdz 4 uzvarētiem partijam (best of 7).

  Sacensības laikā, spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 5 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā partijā, ja 15 minūtes un vairāk, tiek ieskaitīts tehnislais zaudējums spēlē.

  Izslēgšanas spēļu gaitā pēc katriem 2 (divi) nospēlētiem partijam tiek piešķirts pārtraukums 5 (piecas) minūtes.

  Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts ņemot vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.

  4. Apģērbs (dress-code)

  Turnīra dalībniekiem jābūt ģērbtiem tumšās kurpēs (sporta apavi nav pieļaujami), tumšās biksēs (džinsi un sporta bikses nav pieļaujami), vienkrāsainā kreklā ar garām piedurknēm (sporta un t-krekli nav pieļaujami) un vestē. Spēlētāji, kas nav ievērojuši ģērbšanas noteikumus (dress-code) netiek pielaisti.

  5. Balvu fonds

  Turnīra uzvarētājs saņem Turnīra uzvarētāja titulu, kausu, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki 2. un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.

  Balvu fonds tiek veidots no dalībnieku iemaksātām dalības maksām, atskaitot ar turnīra rīkošanu saistītus izdevumus. Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās četras vietas.

   

  Reģistrācija turnīram elektroniski LRBF mājas lapā – www.lrbf.lv (līdz 2019.g. 08.fedruārim, plkst.21:00)

  Izlozes un čempionāta rezultāti tiks publicēti LRBF mājas lapā: www.lrbf.lv.

  Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Iļjins (tālr.: +371 26773714).
  LRBF valde, 01.02.2019.

  # Player City г.р. зв. жерPlacePoints
  1 Rezekne 1982 4240.0
  2 Jūrmala 9150.0
  3 Rīga 1974 109-1210.0
  4 Daugavpils 1965 119-1210.0
  5 Daugavpils 1965 313-1610.0
  6 Daugavpils 1971 17-820.0
  7 Daugavpils 1988 1313-1610.0
  8 Jūrmala 1975 165-620.0
  9 Daugavpils 1964 59-1210.0
  10 Rīga 1968 123-430.0
  11 Daugavpils 1976 147-820.0
  12 Rezekne 1946 1513-1610.0
  13 Rīga 1964 79-1210.0
  14 Резекне 63-430.0
  15 Daugavpils 1958 25-620.0
  16 Даугавпилс 1995 813-1610.0
  116#1
  3
  0
  98#2
  3
  0
  512#3
  2
  3
  134#4
  1
  3
  314#5
  0
  3
  116#6
  0
  3
  710#7
  1
  3
  152#8
  0
  3
  #9
  0
  3
  loser to #20
  #10
  0
  3
  loser to #19
  #11
  0
  3
  loser to #18
  #12
  0
  3
  loser to #17
  #13
  3
  1
  Place 13
  #14
  3
  1
  Place 13
  #15
  1
  3
  Place 13
  #16
  3
  2
  Place 13
  #17
  3
  0
  Place 9
  #18
  2
  3
  Place 9
  #19
  0
  3
  Place 9
  #20
  1
  3
  Place 9
  #21
  3
  2
  loser to #25
  #22
  3
  2
  loser to #26
  #23
  3
  2
  Place 7
  #24
  3
  1
  Place 7
  #25
  1
  3
  Place 5
  winner to #28
  #26
  3
  0
  Place 5
  winner to #27
  #27
  3
  1
  Semifinal
  #28
  0
  3
  Semifinal
  #29
  4
  2
  Final
  noplayer Asasbplayer B

  Final

  Semifinal

  Losers bracket, stage 4

  Losers bracket, stage 3

  Winners bracket, stage 2

  Losers bracket, stage 2

  Losers bracket, stage 1

  Winners bracket, stage 1

  First round

  R1  1 3 0
  R1  2 3 0
  R1  3 2 3
  R1  4 1 3
  R1  5 0 3
  R1  6 0 3
  R1  7 1 3
  R1  8 0 3
  WB1  9 0 3
  WB1  10 0 3
  WB1  11 0 3
  WB1  12 0 3
  LB1  13 3 1
  LB1  14 3 1
  LB1  15 1 3
  LB1  16 3 2
  LB2  17 3 0
  LB2  18 2 3
  LB2  19 0 3
  LB2  20 1 3
  WB2  21 3 2
  WB2  22 3 2
  LB3  23 3 2
  LB3  24 3 1
  LB4  25 1 3
  LB4  26 3 0
  SF  27 3 1
  SF  28 0 3
  29 4 2
  Place Player City г.р. Points

  Place 1

  1 Jūrmala 50.0

  Place 2

  2 Rezekne 1982 40.0

  Place 3-4

  3-4 Rīga 1968 30.0
  3-4 Резекне 30.0

  Place 5-6

  5-6 Jūrmala 1975 20.0
  5-6 Daugavpils 1958 20.0

  Place 7-8

  7-8 Daugavpils 1971 20.0
  7-8 Daugavpils 1976 20.0

  Place 9-12

  9-12 Rīga 1974 10.0
  9-12 Daugavpils 1965 10.0
  9-12 Daugavpils 1964 10.0
  9-12 Rīga 1964 10.0

  Place 13-16

  13-16 Daugavpils 1965 10.0
  13-16 Daugavpils 1988 10.0
  13-16 Rezekne 1946 10.0
  13-16 Даугавпилс 1995 10.0