• Regulations
 • Participants
 • Groups
 • Chart
 • Results
 • Standings
 • 2020.GADA DAUGAVPILS KAUSS POOL 8

  TURNĪRA NOLIKUMS

  I. Vispārējie noteikumi

  1. Turnīra nosaukums – 2020. gada Daugavpils Kauss POOL8 (turpmāk tekstā – Turnīrs);
  2. Turnīra organizētājs – biedrība „Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā - LRBF), kā Latvijas Sporta Federāciju Padomes atzīta sporta federācija;
  3. Turnīra rīkotājs - biedrība ”Latvijas Pūla Federācija” (turpmāk tekstā - LPF) sadarbībā ar Daugavpils Sporta pārvaldi
  4. Turnīra norises vieta – atlases un izslēgšanas spēlēs notiks biljarda klubā ”VIRTUS” Daugavpilī, (Tautas iela 102);
  5. Turnīra norises laiks – 2020. gada 29.februāris. Sacensību sākums pulksten 11:00;
  6. Turnīrs ir atklāts, un tajā var piedalīties jebkurš dalībnieks bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem.
  7. Turnīrs vienlaikus ir 2020. gada Latvijas Kausa izcīņas 8.posms un reitinga punktus piešķir saskaņā ar reitinga sistēmas nolikumu, kā par trešā līmeņa sacensībām.

  II. Dalības maksa

  1. Dalības maksa par piedalīšanos turnīrā tiek noteikta 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā no katra dalībnieka, izņemot jauniešus līdz 18 gadu vecumam, kuriem tā ir 15 EUR (piecpadsmit eiro) apmērā. Dalības maksa ietver arī licenci par piedalīšanos reitinga turnīrā.
  2. Dalības maksa tiek samaksāta turnīra organizētāja pilnvarotajam pārstāvim (turnīra galvenajam tiesnesim) pirms turnīra sākuma. Dalībnieki, kuri nav samaksājuši dalības maksu, turnīram netiek pielaisti.

  III. Turnīra grafiks un formāts

  1. Turnīrs notiks, ievērojot šādu grafiku:

           Sestdiena - 2020.gada 29. februarī:

           - dalībnieku reģistrācija                                  - plkst. 11:00

           - turnīra atklāšana, grupu spēles                     - plkst. 11:30

           - finālspēles pēc olimpiskās sistēmas               - pēc grupu spēlēm

  1. Atlases spēles notiek grupās, ne mazāk kā 4 (četri) spēlētāji katrā grupā. Grupās dalībnieki spēlē katrs ar katru, maksimāli 9 freimus līdz 5 uzvarām. Spēles uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājas punktus nesaņem. Ja spēlētājs nav izspēlējis vismaz pusi no paredzētajām spēlēm, viņš tiek diskvalificēts.
  2. Pēc atlases spēļu rezultātiem grupās, katrā grupā tiek noteikti turnīra fināla daļas dalībnieki (to skaits atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita, un galējo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis), kuri saņēmuši visvairāk uzvaras punktus. Gadījumā, ja uzvaras punktu skaits ir vienāds, spēlētāju ieņemamās vietas tiek noteiktas pēc sekojošiem principiem, sākot ar svarīgāko:

  1) tiek skaitīta uzvarēto un zaudēto partiju starpība;

  2) tiek ņemts vērā uzvarēto partiju skaits;

  3) savstarpējā spēle.

  Fināla daļas dalībnieku vietas fināla daļā tiek noteiktas ar izlozes palīdzību, tā, lai dalībnieki no vienas grupas savstarpēji nevarētu spēlēt vismaz pirmajā kārtā. Izlozi veic turnīra galvenais tiesnesis pirms fināla daļas.

  1. Spēles turnīra finālā notiek maksimāli 13 freimus līdz 7 uzvarām. Ja dalībnieks piedzīvo zaudējumu, viņš no dalības turnīrā izstājas.
  2. Turnīra pusfināla uzvarētāji spēlē finālā par 1. vietu, bet abi zaudētāji ieņem 3.vietas.
  3. Turnīra fināla uzvarētājs saņem 2020. gada Daugavpils Kausa uzvarētāja titulu un balvas.
  4. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 10 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā partijā. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu 20 minūtes un vairāk, vai nav ierādies uz spēli, tiek ieskaitīts zaudējums.

  Ja nokavējušais spēlētājs ir augstāk reitingā par pretinieku, tad spēlē tiek fiksēta uzvara un attiecīgi zaudējums bez rezultāta (ja vietas noteikšanai ir nepieciešams izmantot papildus rādītājus, šīs spēles rezultāts netiek ņemts vērā), pretējā gadījumā (reitingā atrodas zemāk) spēlē tiek fiksēts maksimāli labākais rezultāts par labu pretiniekam.

  IV. Turnīra noteikumi

  1. Turnīra spēles notiek saskaņā ar EPBF (Eiropas Lūzu Biljarda Federācija) apstiprinātajiem pūla noteikumiem (t.sk. tiem, kas attiecas uz spēli ”astotnieks”).
  2. Visās turnīra spēlēs tiek noteikts alternatīvais izsitiens – t.i., spēlētāji veic izsitienu pārmaiņus pēc kārtas. Tas, kurš izsitīs pirmais, tiek noteikts saskaņā ar noteikumiem. Bumbiņu novietošanai pirms izsitiena atļauts izmantot palīglīdzekļus - ”Magic Ball Rack”.
  3. Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts, ņemot vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.
  4. Alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana spēļu laikā ir aizliegta.

  V. Apģērbs

  1. Turnīra spēles laikā dalībniekiem atļauts spēlēt brīvā formā, ievērojot pieklājības normas – kurpēs, biksēs un kreklā.
  2. Dalībniekiem, kas neievēro šos noteikumus, tiek dots laiks, līdz 30 minūtēm pārģērbties, saskaņā ar šī punkta noteikumiem.
  3. Gadījumā, ja šī punkta noteikumi attiecībā uz apģērbu nav ievēroti, dalībnieki netiek pielaisti pie spēles un viņiem tiek ieskaitīts zaudējums spēlē.

  VI .Tiesāšana un tiesneši

  1. Turnīra galvenais tiesnesis ir LPF nozīmēts tiesnesis. Galavārds strīdīgās situācijās ir šo sacensību galvenajam tiesnesim.
  2. Turnīrs notiek bez tiesneša klātbūtnes pie galda (savstarpēja spēlētāju tiesāšana). Strīdīgās situācijās spēlētājiem ir pienākums pieaicināt pie galda turnīra galveno tiesnesi pirms sitiena.

  VII. Apbalvošana

  1. Turnīra uzvarētājs saņem Daugavpils Kausa POOL8 uzvarētāja titulu, kausu, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki – 2. un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.
  2. Balvas nodrošina LRBF, LPF, Daugavpils sporta pārvalde un sadarbības partneri, kā arī sponsori.

           Šīs nolikums ir saistošs viesiem turnīra dalībniekiem un tiesnešiem.

  VIII. Personas datu aizsardzība

  1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, reģistrācijas numurs 90011647754 (kā Pārzinis) rūpīgi attiecas pret fizisko personu privātumu un ievēro personas datu apstrādes principus, proti:
   • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
   • apstrādei ir konkrēti, skaidri un leģitīmi nolūki;
   • apstrādātie dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai nolūku sasniegšanai nepieciešamo informāciju;
   • dati ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti;
   • tiek glabāti atbilstošā veidā un ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
   • nodrošina datu subjekta tiesību ievērošanu.
  • Apstrādātājs – fotogrāfs.
  • Datu subjekti – dalībnieki - spēlētāji (nepilngadīgi/pilngadīgi),
  • Lai nodrošinātu Biljarda kausa norisi, Pārzinis apstrādās šādus personu datus:
   • Nolūks - sabiedrības informēšana par turnīra rezultātiem;

  Apstrādes veids – turnīra uzvarētāju publicēšana Sporta pārvaldes mājaslapā daugavpilssports.lv, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā daugavpils.lv, Sporta pārvaldes sociālā tīkla Facebook kontā;

  spēlētāju personas dati – vārds, uzvārds, fotogrāfija, komanda;

  Tiesiskais pamats - VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

  Saņēmēju kategorijas – sabiedrība, mājaslapu apmeklētāji, sociālā tīkla Facebook reģistrētie lietotāji;

  Datu glabāšana – saskaņā ar mājaslapu privātuma politiku vai 3 gadus no norises publikācijas brīža.

  • Pirms datu apstrādes un turnīra norises gaitā datu subjekti tiek informēti par personas datu apstrādi, kā arī, viņu tiesībām uz piekļuvi, labošanu, iebilšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, un tiesībām griezties datu apstrādes jautājumos vai ar sūdzību:
   • Pie Pārziņa - kontaktpersona: Inese.Kaļiņina, inese.kalinina@daugavpils.lv, adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpils;
   • Pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista: e-pasts - dati@daugavpils.lv, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils;
   • Personas datu apstrādi uzraugošā iestādē – Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.

   

  Rīgā, 2020. gada 19.februārī

  LPF valde, saskaņots LRBF

  # Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
  1 Sigulda 9-159.0
  2 Sigulda 21-253.0
  3 Sigulda 1972 21-253.0
  4 Riga 1980 721-253.0
  5 Riga 1968  26 0.5
  6 Riga 89-159.0
  7 Riga 1995 15-811.0
  8 Rezekne 1982 59-159.0
  9 Daugavpils 16-205.5
  10 Riga 1985 9-159.0
  11 Jēkabpils 9133.0
  12 Daugavpils 1971 63-415.0
  13 Riga 1989 105-811.0
  14 Daugavpils 21-253.0
  15 Jēkabpils 9-159.0
  16 Daugavpils 9-159.0
  17 Daugavpils 16-205.5
  18 Riga 1993 35-811.0
  19 Riga 1994 21-253.0
  20 Visaginas 1979 16-205.5
  21 Riga 1978 4221.0
  22 Ķekava 1976 9-159.0
  23 Rezekne 1990 5-811.0
  24 Riga 23-415.0
  25 Sigulda 9-159.0
  26 Daugavpils 16-205.5

  Group A

  16000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 24 : 24 : 13 : 4312159670.671
  2 : 4×4 : 34 : 34 : 33121413167.002
  2 : 43 : 4×4 : 14 : 12201310352.003
  1 : 43 : 41 : 4×4 : 013-2912-330.674
  4 : 33 : 41 : 40 : 4×13-2815-728.005

  Group B

  20007+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 24 : 14 : 04 : 04041631394.671
  2 : 4×4 : 24 : 04 : 1312147772.002
  1 : 42 : 4×4 : 24 : 22201112-149.003
  0 : 40 : 42 : 4×4 : 013-2612-627.674
  0 : 41 : 42 : 40 : 4×04-4316-135.005

  Group C

  38000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 24 : 24 : 14 : 04041651192.001
  2 : 4×4 : 24 : 14 : 0312147772.002
  2 : 42 : 4×4 : 14 : 0220129352.333
  1 : 41 : 41 : 4×4 : 013-2712-528.674
  0 : 40 : 40 : 40 : 4×04-4016-160.005

  Group D

  904000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 31 : 44 : 14 : 14 : 34131712572.671
  3 : 4×4 : 34 : 24 : 34 : 24131914572.332
  4 : 13 : 4×3 : 44 : 24 : 03211811760.673
  1 : 42 : 44 : 3×4 : 24 : 03211513257.674
  1 : 43 : 42 : 42 : 4×4 : 114-31217-527.005
  3 : 42 : 40 : 40 : 41 : 4×05-5620-147.676

  Group E

  510000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 14 : 14 : 04 : 04041621496.001
  10 1 : 4×4 : 24 : 14 : 1312138570.332
  1 : 42 : 4×2 : 44 : 013-2912-330.673
  0 : 41 : 44 : 2×3 : 413-2814-628.674
  0 : 41 : 40 : 44 : 3×13-2515-1025.005
  0##1
  3
  5
  Place 9
  ##2
  4
  5
  Place 9
  ##3
  5
  4
  Place 9
  ##4
  5
  2
  Place 9
  ##5
  5
  1
  Place 9
  ##6
  3
  5
  Place 9
  ##7
  1
  5
  Place 9
  ##8
  5
  1
  Place 9
  ##9
  1
  5
  Place 5
  ##10
  2
  5
  Place 5
  ##11
  1
  5
  Place 5
  ##12
  2
  5
  Place 5
  ##13
  1
  5
  Semifinal
  ##14
  5
  4
  Semifinal
  ##15
  5
  3
  Final
  noplayer Asasbplayer B

  Final

  Semifinal

  Quaterfinal

  First round

  Group A

  Group B

  Group C

  Group D

  Group E

  grE  E1 4 1
  grE  E2 0 4
  grE  E3 4 0
  grE  E4 4 2
  grE  E5 4 1
  grE  E6 3 4
  grE  E7 4 0
  grE  E8 1 4
  grE  E9 1 4
  grE  E10 2 4
  grD  D1 4 1
  grD  D2 2 4
  grD  D3 4 2
  grD  D4 3 4
  grD  D5 4 3
  grD  D6 3 4
  grD  D7 4 0
  grD  D8 2 4
  grD  D9 4 1
  grD  D10 3 4
  grD  D11 1 4
  grD  D12 1 4
  grD  D13 4 2
  grD  D14 3 4
  grD  D15 0 4
  grC  C1 4 2
  grC  C2 4 0
  grC  C3 4 2
  grC  C4 4 0
  grC  C5 4 0
  grC  C6 4 1
  grC  C7 4 1
  grC  C8 2 4
  grC  C9 1 4
  grC  C10 0 4
  grB  B1 4 0
  grB  B2 2 4
  grB  B3 4 2
  grB  B4 2 4
  grB  B5 4 1
  grB  B6 4 0
  grB  B7 4 0
  grB  B8 4 1
  grB  B9 4 0
  grB  B10 2 4
  grA  A1 4 2
  grA  A2 1 4
  grA  A3 4 1
  grA  A4 4 3
  grA  A5 4 2
  grA  A6 4 0
  grA  A7 3 4
  grA  A8 3 4
  grA  A9 3 4
  grA  A10 4 1
  R1  #1 3 5
  R1  #2 4 5
  R1  #3 5 4
  R1  #4 5 2
  R1  #5 5 1
  R1  #6 3 5
  R1  #7 1 5
  R1  #8 5 1
  QF  #9 1 5
  QF  #10 2 5
  QF  #11 1 5
  QF  #12 2 5
  SF  #13 1 5
  SF  #14 5 4
  #15 5 3
  Place Player   City г.р. Points

  Place 1

  1 Jēkabpils 33.0

  Place 2

  2 Riga 1978 21.0

  Place 3-4

  3-4 Daugavpils 1971 15.0
  3-4 Riga 15.0

  Place 5-8

  5-8 Riga 1995 11.0
  5-8 Rezekne 1990 11.0
  5-8 Riga 1989 11.0
  5-8 Riga 1993 11.0

  Place 9-15

  9-15 Sigulda 9.0
  9-15 Riga 9.0
  9-15 Rezekne 1982 9.0
  9-15 Riga 1985 9.0
  9-15 Jēkabpils 9.0
  9-15 Daugavpils 9.0
  9-15 Ķekava 1976 9.0
  9-15 Sigulda 9.0

  Place 16-20

  16-20 Daugavpils 5.5
  16-20 Daugavpils 5.5
  16-20 Visaginas 1979 5.5
  16-20 Daugavpils 5.5

  Place 21-25

  21-25 Sigulda 3.0
  21-25 Sigulda 1972 3.0
  21-25 Riga 1980 3.0
  21-25 Daugavpils 3.0
  21-25 Riga 1994 3.0

  Place  26 

   26  Riga 1968 0.5