# Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
1 Moscow 1990 2249-6412.5
2 Volgograd 1989 КМС6517-3228.5
3 Voronezh 1989 5033-4820.5
4 Moscow 1983 5417-3228.5
5 Тамбов 1991 КМС1117-3228.5
6 Yerevan 1983 МСМК517-3228.5
7 Voronezh 1976 3049-6412.5
8 Yerevan 1993 МСМК4156.5
9 Voronezh 1993 КМС933-4820.5
10 Krasnodar 1987 МС7717-3228.5
11 Elista 1988 КМС817-3228.5
12 Voronezh 1984 КМС317-3228.5
13 Voronezh 1989 233-4820.5
14 Voronezh 1986 4965-734.5
15 Osh 1982 МС14244.5
16 Voronezh 1985 3449-6412.5
17 Курск 1992 3933-4820.5
18 Рязань 1982 КМС6165-734.5
19 Курск 5765-734.5
20 Voronezh 1976 4049-6412.5
21 Voronezh 1998 1юн7365-734.5
22 Kyiv 1979 КМСУ3117-3228.5
23 Тамбов 1984 КМС1249-6412.5
24 Voronezh 1998 24249-6412.5
25 Voronezh 1992 14749-6412.5
26 Рязань 1984 КМС3617-3228.5
27 Voronezh 1995 МС1349-6412.5
28 Moscow 1998 МС6465-734.5
29 Липецк 1999 МС4133-4820.5
30 1617-3228.5
31 Voronezh 1988 МСМК1733-4820.5
32 Voronezh 1998 13533-4820.5
33 Липецк 1978 КМС629-1632.5
34 Voronezh 1956 5149-6412.5
35 Surgut 1994 МСМК279-1632.5
36 Балаково 1988 МС159-1632.5
37 Voronezh 1992 2033-4820.5
38 Киров 1969 4633-4820.5
39 Kharkiv 1982 МСУМК219-1632.5
40 Тамбов 1993 КМС617-3228.5
41 Voronezh 1977 6833-4820.5
42 Тамбов 1987 КМС717-3228.5
43 Санкт-Петербург 3333-4820.5
44 Voronezh 1979 4849-6412.5
45 Voronezh 1970 1917-3228.5
46 Uzhgorod 1986 МСУ265-834.5
47 Voronezh 1993 2449-6412.5
48 Volgograd 1994 КМС3817-3228.5
49 Липецк 1986 КМС439-1632.5
50 Voronezh 1984 6365-734.5
51 Bukhara 1990 МСМК2517-3228.5
52 Курск 1989 КМС449-1632.5
53 Volgograd 1989 МС6633-4820.5
54 Voronezh 2000 КМС2833-4820.5
55 Voronezh 1997 МС2949-6412.5
56 Voronezh 1988 КМС569-1632.5
57 Voronezh 2000 МС6765-734.5
58 L'viv 1969 МСУ555-834.5
59 5365-734.5
60 Voronezh 1990 105-834.5
61 Voronezh 2001 МС3249-6412.5
62 Voronezh 1990 КМС13-438.5
63 Baku 1988 КМС763-438.5
64 Dnipro 1993 КМСУ605-834.5
65 Орел 1987 2333-4820.5
66 Voronezh 1995 5949-6412.5
67 Voronezh 2003 5849-6412.5
68 Тамбов 1983 6965-734.5
69 Moscow 1986 МСМК37 
70 Volgograd 1993 МС7233-4820.5
71 Рязань 1995 КМС5217-3228.5
72 Voronezh 1993 МСМК1833-4820.5
73 Мытищи 1985 459-1632.5
1128##1
0
0
6564##2
0
4
3396##3
0
0
9732##4
0
0
17112##5
8148##6
0
0
4980##7
0
0
11316##8
0
0
9120##9
0
0
7356##10
0
4
4188##11
0
0
10524##12
0
0
25104##13
0
0
8940##14
0
0
5772##15
0
4
1218##16
0
0
5124##17
0
0
6960##18
0
4
3792##19
0
0
10128##20
0
0
21108##21
0
0
8544##22
0
0
5376##23
1
4
11712##24
0
0
13116##25
0
0
7752##26
1
4
4584##27
0
0
10920##28
0
0
29100##29
0
0
9336##30
0
0
6168##31
4
0
1254##32
0
0
3126##33
0
0
6762##34
0
4
3594##35
0
0
9930##36
0
0
19110##37
0
0
8346##38
0
0
5178##39
0
0
11514##40
0
0
11118##41
0
0
7554##42
0
0
4386##43
0
0
10722##44
0
0
27102##45
0
0
9138##46
0
0
5970##47
0
0
1236##48
0
0
7122##49
7158##50
0
0
3990##51
0
0
10326##52
0
0
23106##53
0
0
8742##54
0
0
5574##55
0
0
11910##56
0
0
15114##57
0
0
7950##58
0
0
4782##59
0
0
11118##60
0
0
3198##61
0
0
9534##62
6366##63
2
4
1272##64
##65
Place 97
##66
Place 97
##67
Place 97
##68
Place 97
##69
Place 97
##70
Place 97
##71
Place 97
##72
Place 97
##73
Place 97
##74
Place 97
##75
Place 97
##76
Place 97
##77
Place 97
##78
Place 97
##79
Place 97
##80
Place 97
##81
Place 97
##82
Place 97
##83
Place 97
##84
Place 97
##85
Place 97
##86
Place 97
##87
Place 97
##88
Place 97
##89
Place 97
##90
Place 97
##91
Place 97
##92
Place 97
##93
Place 97
##94
Place 97
##95
Place 97
##96
Place 97
##97
4
1
loser to #145
##98
4
3
loser to #146
##99
4
1
loser to #147
##100
0
4
loser to #148
##101
1
4
loser to #149
##102
4
2
loser to #150
##103
4
0
loser to #151
##104
1
4
loser to #152
##105
0
4
loser to #153
##106
-1
0
loser to #154
##107
0
4
loser to #155
##108
4
3
loser to #156
##109
0
4
loser to #157
##110
4
1
loser to #158
##111
0
4
loser to #159
##112
2
4
loser to #160
##113
4
2
loser to #129
##114
4
1
loser to #130
##115
4
3
loser to #131
##116
0
4
loser to #132
##117
2
4
loser to #133
##118
4
0
loser to #134
##119
4
2
loser to #135
##120
1
4
loser to #136
##121
4
0
loser to #137
##122
2
4
loser to #138
##123
4
1
loser to #139
##124
1
4
loser to #140
##125
4
0
loser to #141
##126
1
4
loser to #142
##127
4
0
loser to #143
##128
1
4
loser to #144
##129
1
3
Place 65
##130
Place 65
##131
Place 65
##132
Place 65
##133
Place 65
##134
Place 65
##135
Place 65
##136
Place 65
##137
Place 65
##138
Place 65
##139
Place 65
##140
Place 65
##141
Place 65
##142
Place 65
##143
Place 65
##144
2
3
Place 65
##145
3
1
Place 65
##146
Place 65
##147
Place 65
##148
3
0
Place 65
##149
1
3
Place 65
##150
Place 65
##151
Place 65
##152
1
3
Place 65
##153
1
3
Place 65
##154
Place 65
##155
Place 65
##156
1
3
Place 65
##157
Place 65
##158
Place 65
##159
Place 65
##160
3
0
Place 65
##161
4
0
loser to #206
##162
3
4
loser to #205
##163
4
3
loser to #208
##164
3
4
loser to #207
##165
4
0
loser to #202
##166
2
4
loser to #201
##167
4
3
loser to #204
##168
0
4
loser to #203
##169
4
0
loser to #198
##170
0
4
loser to #197
##171
3
4
loser to #200
##172
4
0
loser to #199
##173
0
4
loser to #194
##174
1
4
loser to #193
##175
4
1
loser to #196
##176
4
3
loser to #195
##177
1
3
Place 49
##178
1
3
Place 49
##179
2
3
Place 49
##180
0
3
Place 49
##181
3
0
Place 49
##182
3
0
Place 49
##183
0
3
Place 49
##184
3
0
Place 49
##185
0
3
Place 49
##186
3
0
Place 49
##187
0
3
Place 49
##188
3
0
Place 49
##189
-1
0
Place 49
##190
0
3
Place 49
##191
3
0
Place 49
##192
3
2
Place 49
##193
3
0
Place 33
winner to #218
##194
0
3
Place 33
winner to #224
##195
3
2
Place 33
winner to #222
##196
3
2
Place 33
winner to #219
##197
1
3
Place 33
winner to #210
##198
3
1
Place 33
winner to #216
##199
2
3
Place 33
winner to #211
##200
1
3
Place 33
winner to #217
##201
1
3
Place 33
winner to #209
##202
3
0
Place 33
winner to #221
##203
1
3
Place 33
winner to #213
##204
2
3
Place 33
winner to #212
##205
3
0
Place 33
winner to #220
##206
3
0
Place 33
winner to #223
##207
1
3
Place 33
winner to #214
##208
3
1
Place 33
winner to #215
##209
2
4
Place 17
##210
4
3
Place 17
##211
4
0
Place 17
##212
2
4
Place 17
##213
4
0
Place 17
##214
4
1
Place 17
##215
4
2
Place 17
##216
3
4
Place 17
##217
4
2
Place 17
##218
1
4
Place 17
##219
4
0
Place 17
##220
4
0
Place 17
##221
4
2
Place 17
##222
4
0
Place 17
##223
3
4
Place 17
##224
4
3
Place 17
##225
4
5
Place 9
##226
5
1
Place 9
##227
4
5
Place 9
##228
4
5
Place 9
##229
5
0
Place 9
##230
5
2
Place 9
##231
1
5
Place 9
##232
4
5
Place 9
##233
5
4
##234
5
4
##235
5
4
##236
2
5
##237
5
1
Semifinal
##238
5
3
Semifinal
##239
6
3
Final
noplayer Asasbplayer B

Final

Semifinal

Quaterfinal

1/8 finals

1/16 finals

Losers bracket, stage 4

Losers bracket, stage 3

Winners bracket, stage 2

Losers bracket, stage 2

Winners bracket, stage 1

Losers bracket, stage 1

First round

R1  #2 0 4
R1  #10 0 4
R1  #15 0 4
R1  #18 0 4
R1  #23 1 4
R1  #26 1 4
R1  #31 4 0
R1  #34 0 4
R1  #63 2 4
WB1  #97 4 1
WB1  #98 4 3
WB1  #99 4 1
WB1  #100 0 4
WB1  #101 1 4
WB1  #102 4 2
WB1  #103 4 0
WB1  #104 1 4
WB1  #105 0 4
WB1  #106 -1 0
WB1  #107 0 4
WB1  #108 4 3
WB1  #109 0 4
WB1  #110 4 1
WB1  #111 0 4
WB1  #112 2 4
WB1  #113 4 2
WB1  #114 4 1
WB1  #115 4 3
WB1  #116 0 4
WB1  #117 2 4
WB1  #118 4 0
WB1  #119 4 2
WB1  #120 1 4
WB1  #121 4 0
WB1  #122 2 4
WB1  #123 4 1
WB1  #124 1 4
WB1  #125 4 0
WB1  #126 1 4
WB1  #127 4 0
WB1  #128 1 4
LB2  #129 1 3
LB2  #144 2 3
LB2  #145 3 1
LB2  #148 3 0
LB2  #149 1 3
LB2  #152 1 3
LB2  #153 1 3
LB2  #156 1 3
LB2  #160 3 0
WB2  #161 4 0
WB2  #162 3 4
WB2  #163 4 3
WB2  #164 3 4
WB2  #165 4 0
WB2  #166 2 4
WB2  #167 4 3
WB2  #168 0 4
WB2  #169 4 0
WB2  #170 0 4
WB2  #171 3 4
WB2  #172 4 0
WB2  #173 0 4
WB2  #174 1 4
WB2  #175 4 1
WB2  #176 4 3
LB3  #177 1 3
LB3  #178 1 3
LB3  #179 2 3
LB3  #180 0 3
LB3  #181 3 0
LB3  #182 3 0
LB3  #183 0 3
LB3  #184 3 0
LB3  #185 0 3
LB3  #186 3 0
LB3  #187 0 3
LB3  #188 3 0
LB3  #189 -1 0
LB3  #190 0 3
LB3  #191 3 0
LB3  #192 3 2
LB4  #193 3 0
LB4  #194 0 3
LB4  #195 3 2
LB4  #196 3 2
LB4  #197 1 3
LB4  #198 3 1
LB4  #199 2 3
LB4  #200 1 3
LB4  #201 1 3
LB4  #202 3 0
LB4  #203 1 3
LB4  #204 2 3
LB4  #205 3 0
LB4  #206 3 0
LB4  #207 1 3
LB4  #208 3 1
16F  #209 2 4
16F  #210 4 3
16F  #211 4 0
16F  #212 2 4
16F  #213 4 0
16F  #214 4 1
16F  #215 4 2
16F  #216 3 4
16F  #217 4 2
16F  #218 1 4
16F  #219 4 0
16F  #220 4 0
16F  #221 4 2
16F  #222 4 0
16F  #223 3 4
16F  #224 4 3
8F  #225 4 5
8F  #226 5 1
8F  #227 4 5
8F  #228 4 5
8F  #229 5 0
8F  #230 5 2
8F  #231 1 5
8F  #232 4 5
QF  #233 5 4
QF  #234 5 4
QF  #235 5 4
QF  #236 2 5
SF  #237 5 1
SF  #238 5 3
#239 6 3
Place Player   City г.р. зв.Points

Place  

  Moscow 1986 МСМК

Place 1

1 Yerevan 1993 МСМК56.5

Place 2

2 Osh 1982 МС44.5

Place 3-4

3-4 Voronezh 1990 КМС38.5
3-4 Baku 1988 КМС38.5

Place 5-8

5-8 Uzhgorod 1986 МСУ34.5
5-8 L'viv 1969 МСУ34.5
5-8 Voronezh 1990 34.5
5-8 Dnipro 1993 КМСУ34.5

Place 9-16

9-16 Липецк 1978 КМС32.5
9-16 Surgut 1994 МСМК32.5
9-16 Балаково 1988 МС32.5
9-16 Kharkiv 1982 МСУМК32.5
9-16 Липецк 1986 КМС32.5
9-16 Курск 1989 КМС32.5
9-16 Voronezh 1988 КМС32.5
9-16 Мытищи 1985 32.5

Place 17-32

17-32 Volgograd 1989 КМС28.5
17-32 Moscow 1983 28.5
17-32 Тамбов 1991 КМС28.5
17-32 Yerevan 1983 МСМК28.5
17-32 Krasnodar 1987 МС28.5
17-32 Elista 1988 КМС28.5
17-32 Voronezh 1984 КМС28.5
17-32 Kyiv 1979 КМСУ28.5
17-32 Рязань 1984 КМС28.5
17-32 28.5
17-32 Тамбов 1993 КМС28.5
17-32 Тамбов 1987 КМС28.5
17-32 Voronezh 1970 28.5
17-32 Volgograd 1994 КМС28.5
17-32 Bukhara 1990 МСМК28.5
17-32 Рязань 1995 КМС28.5

Place 33-48

33-48 Voronezh 1989 20.5
33-48 Voronezh 1993 КМС20.5
33-48 Voronezh 1989 20.5
33-48 Курск 1992 20.5
33-48 Липецк 1999 МС20.5
33-48 Voronezh 1988 МСМК20.5
33-48 Voronezh 1998 120.5
33-48 Voronezh 1992 20.5
33-48 Киров 1969 20.5
33-48 Voronezh 1977 20.5
33-48 Санкт-Петербург 20.5
33-48 Volgograd 1989 МС20.5
33-48 Voronezh 2000 КМС20.5
33-48 Орел 1987 20.5
33-48 Volgograd 1993 МС20.5
33-48 Voronezh 1993 МСМК20.5

Place 49-64

49-64 Moscow 1990 12.5
49-64 Voronezh 1976 12.5
49-64 Voronezh 1985 12.5
49-64 Voronezh 1976 12.5
49-64 Тамбов 1984 КМС12.5
49-64 Voronezh 1998 212.5
49-64 Voronezh 1992 112.5
49-64 Voronezh 1995 МС12.5
49-64 Voronezh 1956 12.5
49-64 Voronezh 1979 12.5
49-64 Voronezh 1993 12.5
49-64 Voronezh 1997 МС12.5
49-64 Voronezh 2001 МС12.5
49-64 Voronezh 1995 12.5
49-64 Voronezh 2003 12.5

Place 65-73

65-73 Voronezh 1986 4.5
65-73 Рязань 1982 КМС4.5
65-73 Курск 4.5
65-73 Voronezh 1998 1юн4.5
65-73 Moscow 1998 МС4.5
65-73 Voronezh 1984 4.5
65-73 Voronezh 2000 МС4.5
65-73 4.5
65-73 Тамбов 1983 4.5