2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour - Boys

 • Regulations
 • Participants
 • Groups
 • Chart
 • Results
 • Standings
 • UWAGA !!!! Regulamin w wersji polskiej znajduje sie poniżej tekstu po angielsku !!!

                                 

   

    5th INTERNATIONAL BILLIARD FESTIVAL -KIELCE 2020

  Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marshal of the Swietokrzyskie Province, Mayor of Kielce City

   present

   

  EEBC JUNIOR CUP 2020

  MAK MARKETING JUNI0R TOUR

  BOYS AND GIRLS

  KIELCE 27-28.08.2020

  Special security policies will be introduced due to the COVID 19 epidemic.

  Venue:  Kielce Billiard Centre , 2B Pl. Moniuszki , Grand Hotel Best Western  -Kielce , Sienkiewicza str.78.

  Tables/ Cloth/ Balls-  10 tables - Dynamic III 9 ft, WiK, Diamond, / Iwan Simonis 860, /Aramith Duramith Tournament

  Schedule: 27. 08.2020

   – 8.45-9.30 - player meeting and registration in the club,

  - 10.00 – opening ceremony

  - 10.15 – 19.00 -  matches,

  28.08.2020

  - 10.00 -16.00 - matches

  – 16.00 – 17.00  – final and award ceremony.

  The announcement on the technical course of the tournament will be published at least 5 days before the competition on www.ebc-billiard.com and www.makmarketing.pl

  Tournament: Two different events: girls and boys. Max age 17 years old ( born: 2003 and younger) 9-ball;

   1st Stage – Robin Round system –matches in groups) race to 4-5,  2nd Stage –  single elimination, (depending on the number of participants) , race to 5-6.  

  Registration: on email ebc@ebc-billiard.com  only !!!! . Registration will be close on 18.08. 2020

  Dress code: Polo shirt or shirt, one color trousers (no jeans and sport trousers allowed), shoes (no sneakers and sport shoes allowed).

  Prizes: boys and girls categories

  1st - place- Cup+ medal+ gifts , 2nd place- Cup+ medal+ gifts , 3-4th place- Cup+ medal+ gifts .

  Entry-fee: 10 euro.  The participants the entry fee pay during the registration or on EEBC’s bank account before the event.

  Hotel :

  Hotel Best Western – Grand Hotel -4 stars – 78 Sienkiewicza Str. , Kielce ( 900 m to club), https://www.bestwestern.pl/ .prices: 54 euro – double room with breakfast.

  Hotel DAL , 12 Piotrkowska Str. , Kielce  www.hoteldal.pl , phone: +48 41 336-10-00 . Prices: 45 euro - double room with breakfast. ( 0,7 km to club, 200 m to Best Western ), - booking until 20.08. on mail: sekretarz@bilard-sport.pl

  Other hotels :  www.booking.com

  Tournament director : Dariusz Kobacki, Head referee: Marek Karlikowski.

   

  Mak Marketing,  East European Billiard Council, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce

   zapraszają na

   

  EEBC JUNIOR CUP 2020

  MAK MARKETING JUNI0R TOUR

  CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

  KIELCE 27-28.08.2020

  Obowiązują specjalne przepisy sanitarne związane z COVID 19.

   

  REGULAMIN 

  2nd EEBC Junior Cup - Mak Marketing Junior Tour 2020

  Stoły:   10 stołów turniejowych  9-ft

  Odmiana:   9 – bil, 

  Dystans: gry do 3 i 4 wygranych partii

  Opłata startowa:   45 zł,

  Odprawa: godzina 9.30   grający od 10.00 na  stołach  nr 1-8  odprawa w KCB  

  Otwarcie zawodów:  obowiązkowo zawodnicy grający na stołach nr  9-10  oraz grający w późniejszych godzinach  a przebywający już w Kielcach  zbiórka o 9.45  w Grand Hotelu  Best Western  ul. H. Sienkiewicz 78

  System sportowy:

  I etap: grupy 4 osobowe, gry  każdy z każdym
  II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

  Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:   80  zawodników

  Prawo startu:

  Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności zawodnikom znajdujących się na liście 32 najlepszych juniorów  z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2019. Zakłada się że zagrają  64 osoby z kraju i 16 osób z zagranicy.  W przypadku braku zgłoszeń z zagranicy miejsca zostaną uzupełnione zawodnikami z kraju z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. ranking kroczący International Junior Cup
   2. data zgłoszenia do turnieju,                                                                                                                 
  2. limit osobo-startu dla klubów, (do 3 zaw. w kat chł i do 2 zaw. w kat. dz.)

  - zawodnicy których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących,

  - zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.
  - tylko Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

  Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

  Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem junior@bilard-sport.pl lub kobo131@wp.pl

  Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.na www.ebc-billiard.com  oraz www.makmarketing.pl.   


  Po dokonaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu zawodnika kluby otrzymają faktury za opłatę startową, którą muszą opłacić nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju. Opłata startowa wnoszona jest na rachunek bankowy stowarzyszenia East European Billiard Council i musi być uregulowana  do 24 sierpnia. Brak wpłaty spowoduje wykreślenie zawodników z listy startowej.

  Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, jednakże opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

  Warunki uczestnictwa:

  Zawodnicy muszą być pod opieką osób pełnoletnich, oddelegowanych przez klub macierzysty zawodnika.

  Zawodnicy startujący po raz pierwszy w cyklu EEBC JT muszą złożyć zgodę RODO

  Wszyscy zawodnicy składają pisemne oświadczenie COVID -19 podpisane przez pełnoletnich opiekunów prawnych. (zał.)

  Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2020 lub złożyć wniosek o jej wydanie i  dokonać wpłaty  u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.

  Zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil.

  Strój:

  Ze względu na międzynarodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

  • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się inne logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i logo sponsorów, logo klubów . 
  • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
  • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
  • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

  Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stroju wizytowego. Dopuszcza się krój tzw. „five pocket” , ale nie powinien to być materiał typu „jeans” lub „sztruks”, wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu.

  Organizator turnieju zastrzega sobie prawo umieszczenia na stroju zawodników przywieszki z logo Miasta Kielce i nazwą imprezy.

   W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju posiada prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci: przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym,  dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki. Jeżeli strój odbiega znacznie od wymaganego  Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do  dyskwalifikacji zawodnika  lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.


  Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

  Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.

   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

  Przepisy porządkowe:

  Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu – sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

  W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
  Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

  Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

  Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych, m.in.  sali gier  i stosowania się do poleceń „osób porządkowych” wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

  Zawodnicy na turnieju przebywają pod opieką osób pełnoletnich, tj. rodziców / opiekunów prawnych lub osób które zostały wyznaczone na opiekunów  przez klub zawodnika.

  Nagrody:

  • Puchary i medale
  • Nagrody rzeczowe
  • Punkty rankingowe – wg regulaminu rankingu Polski juniorów
  • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2020  wg regulaminu MPJ

  Postanowienia dodatkowe:

  Zawodnicy i trenerzy (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania rekomendacji i zaleceń  organizatora dotyczących reżimu sanitarnego i przeciwdziałania Covid-19.

  W trakcie zawodów w salach gier przebywają tylko zawodnicy i trenerzy z danej rundy rozgrywek. 

  Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie jego  wizerunku  w szczególności zdjęć  z imprezy  wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.

  Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy.

   Podczas zawodów wyłącznie MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocji handlowych.

  W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów. Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego. Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.

  Plan gier

  Dokładna imienna rozpiska meczów zostanie opublikowana minimum 3 dni przed zawodami. Proszę zastosować się do zawartych w niej informacjach.

  CZWARTEK 27.08.2020

  Stoły 1-8 znajdują się w KCB ul Moniuszki 2A 

  stoły 9-10  znajdują się w Best Western Grand Hotel  ul. H. Sienkiewicza 78

   

  Stół 1

   

  Stół 2

  Stół 3

  Stół 4

  Stół 5

  Stół 6

  Stół 7

  Stół 8

  Stół 9

  Stół 10

  Grupa 6 godz.10.00

  Grupa  5 godz.10.00

  Grupa 4 godz.10.00

  Grupa 3

  godz.10.00

   

  Grupa 2 godz.10.00

   

   

  Grupa 1  godz.10.00

  Stół 1

   

  Stół 2

  Stół 3

  Stół 4

  Stół 5

  Stół 6

  Stół 7

  Stół 8

  Grupa 7 godz.12.30

  Grupa  8 godz.12.30

  Grupa 9 godz.12.30

  Grupa 10

  godz.12.30

  Stół 1

   

  Stół 2

  Stół 3

  Stół 4

  Stół 5

  Stół 6

  Stół 7

  Stół 8

  Stół 9

  Stół 10

  Grupa 16 godz.15.00

  Grupa  15 godz.15.00

  Grupa 14 godz.15.00

  Grupa 13

  godz.15.00

   

  Grupa 12 godz.15.00

   

  Grupa 11 godz.15.00

  Stół 1

   

  Stół 2

  Stół 3

  Stół 4

  Stół 5

  Stół 6

  Stół 7

  Stół 8

  Grupa 17 godz.17.30

  Grupa  18

  godz.17.30

  Grupa 19

  godz.17.30

  Grupa 20

  godz.17.30

   

  PIĄTEK  28.08.2020   RUNDA PUCHAROWA  od godz. 10.00

   

   

   

  ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

  EEBC JUNIOR CUP – MAK MARKETING JUNIOR TOUR

  ORGANIZOWANEGO W  KIELCACH  W DNIACH 27-28.08. 2020 ROKU.

  Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

  1. Nie jestem osobą zakażoną koronawirusem,
  2. Nie jestem na kwarantannie określonej w związku z COVID 19,
  3. W ostatnich 30 dniach nie miałem kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach organizowanych przez EEBC i Mak marketing w 2020 roku.

  Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

  Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK                NIE

   

  …………………………………………   …………………………………                          ………………………………………………

  (miejscowość i data)                     ( numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

   

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ( przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

   

   

  W przypadku zawodników niepełnoletnich                     …………………………………………………..

                                                                                                                 (czytelny  podpis opiekuna ).

   

   

   

  WNIOSEK O FAKTURĘ ZA OPŁATY STARTOWE

  W TURNIEJU EEBC JUNIOR CUP –KIELCE 27-28.08.2020 R.

   

  Zwracamy się z wnioskiem o wystawienie faktury za opłaty startowe w w/w turnieju za następujących zawodników:

  Kat. Chłopców: ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Kat. Dziewcząt ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Razem:   …………… os x 45 zł = …………………………….

   

  Dane do faktury : ………………………………………………………………………………………………………………..

                                                 ( nazwa klubu lub firmy)

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ( adres )

   

  …………………………………………………………………………..

  (NIP ).

   

                                                                                        ……………………………………………………..

                                                                                                         ( podpis wnioskodawcy)

   

   

  Zarządzenie dyrektora imprez sportowych organizowanych przez East European Billiard Council  i Mak Marketing dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19.

                                                              Kielce dnia 3 czerwca 2020 roku.

   

  Zasady bezpieczeństwa na bilardowych zawodach sportowych

   

  W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów organizowanych przez EEBC i Mak Marketing. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

  Część pierwsza:

  1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
  2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
  3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik przesyła pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie oraz że w okresie ostatnich 30 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.
  4. Ponownie takie oświadczenie, jednak w formie słownej, zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.
  5. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę.

   

  Część druga

  1. W sali gier nie będzie publiczności.
  2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener ( osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
  3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Mak Marketing i East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
  4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

  Cześć trzecia

  1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
  2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów, szablonów do ustawiana bil i pomocników ( krzyżaków). Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
  3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
  4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych ( najlepiej z pełnymi palcami).
  5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
  6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
  7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry ( krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
  8. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych ( toalety, okolice baru itp.),
  9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

   

  Część czwarta

   

  Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

  UWAGA !!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

   

  Postanowienia końcowe

   

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawne określone przez polskie władze.

   

  Prezes EEBC i Mak Marketing

   

  Marcin Krzemiński

   

  # Player   г.р.зв.City жерPlacePoints
  1 Rękoraj 25-865.0
  2 Gdańsk 13-470.0
  3 Bydgoszcz 19-1655.0
  4 Tczew 15-865.0
  5 Bilcza 19-1655.0
  6 Wiślica 349-6440.0
  7 Gdańsk 433-4845.0
  8 Rokietnica 217-3250.0
  9 Kielce 317-3250.0
  10 Tomaszów Mazowiecki 349-6440.0
  11 Janowiec Wielkopolski 233-4845.0
  12 Janowiec Wielkopolski 249-6440.0
  13 Srock 233-4845.0
  14 Tomaszów Mazowiecki 317-3250.0
  15 Wiślica 349-6440.0
  16 Sokółka 333-4845.0
  17 Tomaszów Mazowiecki 333-4845.0
  18 Wiślica 117-3250.0
  19 Jaworzno 417-3250.0
  20 Kielce 233-4845.0
  21 Gdynia 349-6440.0
  22 Kraków 317-3250.0
  23 Jaworzno 117-3250.0
  24 Jaworzno 19-1655.0
  25 Kraków 13-470.0
  26 Srock 249-6440.0
  27 Tomaszów Mazowiecki 19-1655.0
  28 Jaworzno 433-4845.0
  29 Tarnów 25-865.0
  30 Tarnów 417-3250.0
  31 Kraków 11100.0
  32 Janowiec Wielkopolski  49-6440.0
  33 Żnin 449-6440.0
  34 Zduny 433-4845.0
  35 Rokietnica 449-6440.0
  36 Sokółka 19-1655.0
  37 Zduny 333-4845.0
  38 Kielce 19-1655.0
  39 Kielce 333-4845.0
  40 Tomaszów Mazowiecki 317-3250.0
  41 Tczew 433-4845.0
  42 Kętrzyn 217-3250.0
  43 Jaworzno 233-4845.0
  44 Lisewo 433-4845.0
  45 Janowiec Wielkopolski 433-4845.0
  46 Jaworzno 117-3250.0
  47 Rękoraj 317-3250.0
  48 Tarnów 35-865.0
  49 Rokietnica 249-6440.0
  50 Żnin 449-6440.0
  51 Lisewo 449-6440.0
  52 Kraków 349-6440.0
  53 Kraków 317-3250.0
  54 Kielce 19-1655.0
  55 České Budějovice 217-3250.0
  56 Pardubice 249-6440.0
  57 Rękoraj 19-1655.0
  58 Pardubice 249-6440.0
  59 Jaworzno 233-4845.0
  60 Kielce 417-3250.0
  61 Zduny 449-6440.0
  62 Piechcin 333-4845.0
  63 Janowiec Wielkopolski 417-3250.0
  64 Sokółka 1280.0

  Group A

  1243+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 34 : 24 : 1303126688.671
  3 : 4×4 : 04 : 0211114768.332
  2 : 40 : 4×4 : 012-168-236.003
  1 : 40 : 40 : 4×03-3112-112.334

  Group B

  1342+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 14 : 24 : 0303123993.331
  1 : 4×4 : 24 : 121197262.672
  2 : 42 : 4×4 : 112-189-137.673
  0 : 41 : 41 : 4×03-3212-104.674

  Group C

  1243+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 24 : 04 : 03031221095.001
  2 : 4×4 : 14 : 0211105566.002
  0 : 41 : 4×4 : 212-1510-533.003
  0 : 40 : 42 : 4×03-3212-104.674

  Group D

  1423+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 04 : 14 : 13031221095.001
  0 : 4×4 : 34 : 121188060.672
  1 : 43 : 4×4 : 112-189-137.673
  1 : 41 : 41 : 4×03-3312-96.674

  Group E

  1243+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 14 : 04 : 13031221095.001
  1 : 4×4 : 24 : 121197262.672
  0 : 42 : 4×4 : 212-1610-434.333
  1 : 41 : 42 : 4×03-3412-88.334

  Group F

  1432+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 04 : 24 : 1303123993.331
  0 : 4×4 : 24 : 321189-159.672
  2 : 42 : 4×4 : 012-188038.673
  1 : 43 : 40 : 4×03-3412-88.334

  Group G

  1234+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 23 : 44 : 0211116565.331
  2 : 4×4 : 14 : 0211105566.002
  4 : 31 : 4×3 : 412-1811-336.003
  0 : 40 : 44 : 3×12-1411-730.674

  Group H

  1432+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 14 : 24 : 1303124891.671
  1 : 4×4 : 24 : 221198161.332
  2 : 42 : 4×4 : 112-189-137.673
  1 : 42 : 41 : 4×03-3412-88.334

  Group I

  1324+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 14 : 14 : 1303123993.331
  1 : 4×4 : 34 : 3211910-159.672
  1 : 43 : 4×4 : 312-1811-336.003
  1 : 43 : 43 : 4×03-3712-512.004

  Group J

  1234+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 04 : 04 : 030312012100.001
  0 : 4×4 : 11 : 412-159-433.672-4
  0 : 41 : 4×4 : 112-159-433.672-4
  0 : 44 : 11 : 4×12-159-433.672-4

  Group K

  3124+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 24 : 04 : 1303123993.331
  2 : 4×4 : 24 : 2211108262.332
  0 : 42 : 4×4 : 112-169-335.333
  1 : 42 : 41 : 4×03-3412-88.334

  Group L

  1334+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 24 : 34 : 0303125790.001
  2 : 4×4 : 34 : 2211109161.332
  3 : 43 : 4×4 : 212-11010038.673
  0 : 42 : 42 : 4×03-3412-88.334

  Group M

  1324+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 24 : 34 : 1303126688.671
  2 : 4×4 : 24 : 3211109161.332
  3 : 42 : 4×4 : 112-199038.673
  1 : 43 : 41 : 4×03-3512-79.674

  Group N

  3120+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 34 : 24 : 2303127587.671
  3 : 4×4 : 24 : 1211117464.332
  2 : 42 : 4×4 : 212-1810-236.673
  2 : 41 : 42 : 4×03-3512-79.674

  Group O

  1432+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 14 : 04 : 03031211197.331
  1 : 4×4 : 14 : 121196364.002
  0 : 41 : 4×4 : 212-1510-533.003
  0 : 41 : 42 : 4×03-3312-96.674

  Group P

  1243+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
  ×4 : 14 : 24 : 3303126688.671
  1 : 4×4 : 34 : 121198161.332
  2 : 43 : 4×4 : 112-199038.673
  3 : 41 : 41 : 4×03-3512-79.674
  #1
  4
  1
  #2
  4
  2
  #3
  4
  3
  #4
  4
  1
  #5
  4
  0
  #6
  4
  1
  #7
  4
  1
  #8
  0
  4
  #9
  4
  0
  #10
  2
  4
  #11
  4
  1
  #12
  4
  0
  #13
  4
  0
  #14
  4
  1
  #15
  4
  2
  #16
  3
  4
  #17
  0
  4
  Place 9
  #18
  4
  1
  Place 9
  #19
  4
  3
  Place 9
  #20
  1
  4
  Place 9
  #21
  4
  1
  Place 9
  #22
  4
  1
  Place 9
  #23
  4
  2
  Place 9
  #24
  0
  4
  Place 9
  #25
  3
  4
  Place 5
  #26
  4
  2
  Place 5
  #27
  4
  1
  Place 5
  #28
  4
  1
  Place 5
  #29
  5
  4
  Semifinal
  #30
  5
  2
  Semifinal
  #31
  2
  5
  Final
  noplayer Asasbplayer B

  Final

  Semifinal

  Quaterfinal

  1/8 finals

  First round

  Group A

  Group B

  Group C

  Group D

  Group E

  Group F

  Group G

  Group H

  Group I

  Group J

  Group K

  Group L

  Group M

  Group N

  Group O

  Group P

  grP  P1 4 1
  grP  P2 4 1
  grP  P3 4 3
  grP  P4 4 3
  grP  P5 4 2
  grP  P6 1 4
  grO  O1 4 0
  grO  O2 4 1
  grO  O3 4 0
  grO  O4 1 4
  grO  O5 4 1
  grO  O6 4 2
  grN  N1 4 2
  grN  N2 2 4
  grN  N3 3 4
  grN  N4 4 2
  grN  N5 4 1
  grN  N6 4 2
  grM  M1 4 3
  grM  M2 3 4
  grM  M3 4 2
  grM  M4 4 1
  grM  M5 4 1
  grM  M6 4 2
  grL  L1 4 2
  grL  L2 2 4
  grL  L3 4 3
  grL  L4 4 2
  grL  L5 4 0
  grL  L6 3 4
  grK  K1 4 2
  grK  K2 1 4
  grK  K3 2 4
  grK  K4 4 1
  grK  K5 4 2
  grK  K6 4 0
  grJ  J1 4 0
  grJ  J2 1 4
  grJ  J3 4 0
  grJ  J4 1 4
  grJ  J5 4 0
  grJ  J6 1 4
  grI  I1 4 1
  grI  I2 3 4
  grI  I3 4 1
  grI  I4 4 3
  grI  I5 4 1
  grI  I6 4 3
  grH  H1 4 1
  grH  H2 4 2
  grH  H3 4 2
  grH  H4 2 4
  grH  H5 4 1
  grH  H6 4 1
  grG  G1 4 2
  grG  G2 4 3
  grG  G3 3 4
  grG  G4 4 0
  grG  G5 4 0
  grG  G6 1 4
  grF  F1 4 1
  grF  F2 4 2
  grF  F3 4 2
  grF  F4 3 4
  grF  F5 4 0
  grF  F6 4 0
  grE  E1 4 1
  grE  E2 4 2
  grE  E3 4 1
  grE  E4 4 2
  grE  E5 4 0
  grE  E6 1 4
  grD  D1 4 1
  grD  D2 4 1
  grD  D3 4 1
  grD  D4 3 4
  grD  D5 4 0
  grD  D6 1 4
  grC  C1 4 2
  grC  C2 4 2
  grC  C3 4 0
  grC  C4 4 1
  grC  C5 4 0
  grC  C6 0 4
  grB  B1 4 0
  grB  B2 2 4
  grB  B3 4 1
  grB  B4 1 4
  grB  B5 4 2
  grB  B6 4 1
  grA  A1 4 3
  grA  A2 4 0
  grA  A3 4 1
  grA  A4 4 0
  grA  A5 4 2
  grA  A6 0 4
  R1  1 4 1
  R1  2 4 2
  R1  3 4 3
  R1  4 4 1
  R1  5 4 0
  R1  6 4 1
  R1  7 4 1
  R1  8 0 4
  R1  9 4 0
  R1  10 2 4
  R1  11 4 1
  R1  12 4 0
  R1  13 4 0
  R1  14 4 1
  R1  15 4 2
  R1  16 3 4
  8F  17 0 4
  8F  18 4 1
  8F  19 4 3
  8F  20 1 4
  8F  21 4 1
  8F  22 4 1
  8F  23 4 2
  8F  24 0 4
  QF  25 3 4
  QF  26 4 2
  QF  27 4 1
  QF  28 4 1
  SF  29 5 4
  SF  30 5 2
  31 2 5
  Place Player   г.р.зв.City Points
  1 Kraków 100.0
  2 Sokółka 80.0
  3-4 Gdańsk 70.0
  3-4 Kraków 70.0
  5-8 Rękoraj 65.0
  5-8 Tczew 65.0
  5-8 Tarnów 65.0
  5-8 Tarnów 65.0
  9-16 Bydgoszcz 55.0
  9-16 Bilcza 55.0
  9-16 Jaworzno 55.0
  9-16 Tomaszów Mazowiecki 55.0
  9-16 Sokółka 55.0
  9-16 Kielce 55.0
  9-16 Kielce 55.0
  9-16 Rękoraj 55.0
  17-32 Rokietnica 50.0
  17-32 Kielce 50.0
  17-32 Tomaszów Mazowiecki 50.0
  17-32 Wiślica 50.0
  17-32 Jaworzno 50.0
  17-32 Kraków 50.0
  17-32 Jaworzno 50.0
  17-32 Tarnów 50.0
  17-32 Tomaszów Mazowiecki 50.0
  17-32 Kętrzyn 50.0
  17-32 Jaworzno 50.0
  17-32 Rękoraj 50.0
  17-32 Kraków 50.0
  17-32 České Budějovice 50.0
  17-32 Kielce 50.0
  17-32 Janowiec Wielkopolski 50.0
  33-48 Gdańsk 45.0
  33-48 Janowiec Wielkopolski 45.0
  33-48 Srock 45.0
  33-48 Tomaszów Mazowiecki 45.0
  33-48 Sokółka 45.0
  33-48 Kielce 45.0
  33-48 Jaworzno 45.0
  33-48 Zduny 45.0
  33-48 Zduny 45.0
  33-48 Kielce 45.0
  33-48 Tczew 45.0
  33-48 Jaworzno 45.0
  33-48 Lisewo 45.0
  33-48 Janowiec Wielkopolski 45.0
  33-48 Jaworzno 45.0
  33-48 Piechcin 45.0
  49-64 Wiślica 40.0
  49-64 Tomaszów Mazowiecki 40.0
  49-64 Janowiec Wielkopolski 40.0
  49-64 Wiślica 40.0
  49-64 Gdynia 40.0
  49-64 Srock 40.0
  49-64 Janowiec Wielkopolski 40.0
  49-64 Żnin 40.0
  49-64 Rokietnica 40.0
  49-64 Lisewo 40.0
  49-64 Kraków 40.0
  49-64 Pardubice 40.0
  49-64 Pardubice 40.0
  49-64 Zduny 40.0
  49-64 Rokietnica 40.0
  49-64 Żnin 40.0