Rīgas Kauss POOL9

 • Regulations
 • Participants
 • Results
 • Standings
 • 2020.GADA RĪGAS KAUSU PŪLĀ REGLAMENTS

  Turnīru organizētājs: Latvijas Republikas Biljarda Federācija.

  Turnīru rīkotājs: Latvijas pūla federācija.

  Norises vieta: biljarda klubs ”BAMS pool house”, Rīgā, Cēsu ielā 18.

  Disciplīnas: pūls 8, pūls 9, pūls 10, pūls 14.1

  Norises laiks: Līdz 2020.gada 21.jūnijam, katru disciplīnu izziņojot atsevišķi.

  Partiju skaits: Uzvarai nepieciešamo partiju skaits ir ne mazāks katrai kategorijai sekojoši:

  Vīriešu (atklātajā): pūls 9 – līdz 7 uzvarētām partijām, pūls 8 un pūls 10 – līdz 6 uzvarētām partijām, pūls 14.1 līdz 75 punktiem,

  Veterānu un sieviešu: pūls 9 – līdz 6 uzvarētām partijām, pūls 8 un pūls 10 – līdz 5 uzvarētām partijām, pūls 14.1 līdz 50  punktiem,

  Izslēgšanas kārtā vismaz par vienu partiju vai attiecīgi par 15 punktiem vairāk.

  Turnīru administrācija:

  Turnīru vadītājs: Gatis Taube; Sacensību galvenais tiesnesis: Vladislavs Beļkovs

  Reģistrācija un izloze:

  Reģistrēšanās kārtība, izloze un turnīra spēļu grafiks tiek noteikts katrai disciplīnai atsevišķi, to izziņošanas brīdī. Rezultāti tiek publicēti vietnēs www.tournamentservice.net un www.lrbf.lv.

  Dalības maksa:

  Vīriešu atklātajā kategorijā 20EUR (Līdz 18 gadu vecumam 15EUR, ja piedalās divos turnīros, tad atlaide 5EUR);Veterānu kategorijā 10EUR;Sieviešu kategorijā 5EUR;

  Vecuma Ierobežojumi:

  Veterānu vecuma grupām, sportistam sacensību gadā jābūt vismaz 43. dzimšanas dienai

  Apģērba noteikumi

  Sportista apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un labā stāvoklī. Ja sportists nav pārliecināts par sava apģērba atbilstību reglamentam, tam ir jāvēršas pie Turnīra vadītāja pirms spēles ar jautājumu par apģērba legalitāti. Turnīra vadītāja lēmums par apģērba atbilstību ir galējs.

  Krekls:

  Kreklam jābūt ar apkakli un garām vai īsām piedurknēm un tas var būt jebkurā krāsā. Virs krekla var tikt izmantots papildus apģērbs, tāds kā veste, džemperis vai sporta tērpa augšdaļa, bet bez kapuces. Ir atļauts izmantot apakškreklu vai termoveļu, ja tas atbilst kopējam tēlam. Kreklam ir jābūt ievietotam biksēs un pietiekami garam lai stiepjoties pie galda, tas neiznāktu ārā no biksēm un nebūtu redzams ķermenis. Sievietēm krekls var būt ārpus biksēm, bet tā lai nebūtu redzamas ķermenis. T-krekli nav atļauti.

  Bikses:

  Biksēm jābūt tīrām un labā stāvoklī, tām ir jābūt ar siksnu, kas apjozta ap vidukli. Saīsinātas bikses nav atļautas neatkarīgi no dizaina un materiāla. Sievietēm atļauti arī melni vai dalīti svārki, kas nosedz ceļgalus. Nav atļauts vilkt bikses ar kniedēm, ķēdītēm vai tamlīdzīgiem dekoratīviem elementiem un sānu kabatām zemāk par gurniem. Jebkādas džinsu un velveta auduma bikses ir aizliegtas neatkarīgi no dizaina un krāsas.

  Kurpes:

  Kurpēm jābūt klasiskām un pieskaņotām apģērbam. Kedas, auduma sporta apavi (“krosenes”) un zandales nav atļautas. Tumši sporta apavi ar ādas vai ādai līdzīgu materiālu augšdaļu ir atļauti ar turnīra vadītāja piekrišanu. 

  Pārējais:

  Galvassegas un austiņas nav atļautas, izņemot ar oficiāla ārsta izziņu.

  Ja sportists atsakās ievērot iepriekšminētos apģērba noteikumus, viņš atzīst zaudējumu konkrētajā spēlē.

  Speciālie izsitiena noteikumi:

  Pūls 9 – Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”), novietojot “9” bumbu uz punkta un ievērojot 3 bumbu noteikumu (“spēka izsitiens”);

  Pūls 10 - Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”), izsitienu veicot no mājas daļas – “ārpus boksa”;

  Pūls 8 - Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”);

  Laika ierobežojums:

  Lai labāk kontrolētu turnīra spēļu grafiku, jebkurā spēlē un laikā var tikt piemērots laika limits. Lēmumu par tā izmantošanu pieņem turnīra vadītājs.

  Pēc  laika limita piemērošanas, katra sitiena (izņemot nākamo piegājienu pēc izsitiena) veikšanai tiek atvēlētas 35 sekundes, ar brīdinājumu pēc 25 sekundēm. Katram sportistam ir pieejams viens 25 sekunžu pagarinājums katrā partijā. Laika ierobežojums nākamajam piegājienam pēc izsitiena ir 60 sekundes ar brīdinājumu pēc 50 sekundēm, bez iespējas izmantot pagarinājumu.

  Pūla spēlē 14.1 katrs sportists var izmantot vienu pagarinājumu spēlē starp bumbu salikšanu piramīdā.  Savukārt otrajā piegājienā pēc bumbu salikšanas laika limits ir 60 sekundes.

  Laika uzskaite sākas, kad visas bumbas ir beigušas kustību, ieskaitot rotēšanu un sitambumba ir pieejama spēlētājam. Laika uzskaite apstājas brīdī, kad kijas uzgalis pieskaras sitambumbai izdarot sitienu vai beidzās sitienam atvēlētais laiks. Ja sportists nepaspēj veikt sitienu laikā, tas ir standarta pārkāpums.

  Kavēšanās:

  Sportistiem jābūt  sporta zālē un gatavam uzsākt spēli 30 minūtes pirms norādītā spēles laika.

  Ja sportists nokavē savas spēles uzsākšanas laiku vairāk par divdesmit minūtēm, viņš zaudē konkrēto spēli. Ja sportists kavē, tad tiek pielietota sekojoša procedūra:

  Pēc 6 minūtēm: Pirmais brīdinājums un uzvara vienā partijā (vai 15 punkti spēlē 14.1) tiek piešķirta pretiniekam.

  Pēc 11 minūtēm: Otrais brīdinājums un uzvara vienā partijā (vai 15 punkti spēlē 14.1) tiek piešķirta pretiniekam.

  Pēc 16 minūtēm: Pēdējais brīdinājums un uzvara vienā partijā (vai 15 punkti spēlē 14.1) tiek piešķirta pretiniekam.

  Pēc 20 minūtēm: Kavējošais sportists zaudē spēli.

  Ja spēli nokavē abi sportisti, tad, ja tiek izmantota divmīnusu sistēma, abi tiek izslēgti no turnīra. Šādu lēmumu var pieņemt tikai turnīra administrācija.

  Trīsstūra trafareta noņemšana:

  Trīsstūra trafarets (“TT”) var tikt izmantots sekojošās disciplīnās: pūls 8, 9, 10. To nav atļauts izmantot spēlē pūls 14.1. 

  Pēc izsitiena TT jānoņem no galda pēc iespējas ātrāk neizkustinot bumbas. Ja bumbas traucē noņemt TT, tad to jānoņem no galda pretiniekam. Ja nav traucējošu bumbu, sportists var to var noņemt no galda pats. TT var tikt noņemts no galda, ja to noņemšanu traucē ne vairāk kā divas bumbas, izņemot gadījumu, kad bumbas atrodas kontaktā viena ar otru.

  Kad kāds sportists TT pārvieto no tā sākotnējās atrašanās vietas pēc izsitiena, tas pārstāj būt par galda sastāvdaļu un jebkurš bumbu kontakts ar to ir pārkāpums.

  Sākotnējā bumbu salikšana:

  Spēlēs pūls 9 un 10, bumbas pirms izsitiena ir jāsaliek nejaušā kārtībā, izņemot 1. bumbu, kura vienmēr tiek nolikta virsotnē un 9. vai 10. bumba, kuras atrodas pa vidu. Nav atļauts likt kādas bumbas apzināti noteiktā kārtībā vai vietā.

  Pārtraukums:

  Katram sportistam ir iespēja izmantot vienu piecu minūšu pārtraukumu spēles laikā. Pretiniekam šajā laikā jāpaliek savā vietā, ja vien viņš neizmanto arī savu pārtraukumu šajā laikā, kura gadījumā turpmāki pārtraukumi nav atļauti.

  Pūla spēlēs 8, 9, 10 pārtraukums var tikt paņemts starp partijām, pirms izsitiena.

  Spēlē 14.1 pārtraukumu var paņemt, kad notiek bumbu salikšanu piramīdā. Ja aktīvais sportists paņem pārtraukumu, tad spēlē tiek apturēta un galds tiek attiecīgi atzīmēts (standarta procedūra ir kijas nolikšana uz galda). Ja neaktīvs spēlētājs paņem pārtraukumu, tad sportists pie galda var turpināt savu piegājienu. Šajā gadījumā neaktīvam spēlētājam jāpārliecinās, ka spēle tiek uzraudzīta, pretējā gadījumā viņam nav tiesību izteikt pretenzijas aktīvam spēlētājam.

  Sportistiem jāatceras, ka viņu darbībām jāatbilst spēles garam un ja viņi rīkojas pretēji tam, tad tiek piemērots sods par nesportisku uzvedību. Iespējamie soda iemesli: pārtraukuma paņemšana jebkurā citā laikā, nekā norādīts iepriekš, praktizēšanās pārtraukuma laikā (tajā skaitā sitienu izdarīšana ar jebkuru bumbu) un kavēta atgriešanās no pārtraukuma.

  Antidopings, smēķēšana, alkohola lietošana u.t.t.

  Aizliegtās vielas ir aprakstītas pasaules antidopinga aģentūras (WADA) aizliegto vielu sarakstā (www.wada-ama.org). Smēķēšana, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu, alkohola vai bezalkoholiskā alus lietošana spēles laikā ir aizliegta, ieskaitot pārtraukumu. Jebkurš pārkāpums tiek klasificēts kā nesportiska uzvedība. Ja tiesnesis vai turnīra vadītājs uzskata, ka sportists nav spējīgs uzsākt vai turpināt spēli dēļ acīmredzama apreibuma, viņi ir tiesīgi piemērot soda mērus līdz pat sportista diskvalifikācijai.

  Mobilo telefonu lietošana

  Spēles laikā sportistiem nav atļauts izmantot mobilos telefonus vai citas elektroniskās ierīces, ieskaitot pārtraukumu. Šādām ierīcēm jābūt izslēgtām vai ieslēgtām klusuma režīmā un tās nedrīkst atrasties uz galda vai redzamā vietā.

  Tiesneši

  Bumbu salikšanu pirms partijas veic paši sportisti un viņi ir atbildīgi par spēles rezultātu. Spēles tiesā savstarpēji paši sportisti, aicinot tiesnesi ja tas nepieciešams.

  Uzvarētājs ir atbildīgs par rezultāta nekavējošu paziņošanu.

  Nesportiska uzvedība

  Noteikumi un reglaments piešķir tiesnesim un citā oficiālajām turnīra amatpersonām iespējas sodīt par nesportisku uzvedību. Šādu lēmumu pieņemšanā tiek ņemti vērā vairāki faktori, ieskaitot iepriekšējo rīcību, iepriekšējos brīdinājumus, cik nopietns ir pārkāpums, un informāciju, kas sportistiem varētu būt sniegta pirms turnīra sākuma.

  Ja sportists apvaino tiesnesi vai citu oficiālu turnīra amatpersonu, pārkāpējs tiek sodīts līdz pat diskvalifikācijai no turnīra.

  Protestu iesniegšana

  Visus dalībnieku strīdus izšķir galvenais tiesnesis. Dalībniekiem ir tiesības trīs dienu laikā pēc pasākuma beigām nosūtīt rakstisku protestu, kas apstrīd galvenā tiesneša lēmumu, iesniedzot to čempionāta rīkotājam pa e-pastu lpf@inbox.lv. Par katru protestu ir jāiemaksā drošības nauda 20 EUR apmērā. Ja čempionāta rīkotājs konstatē, ka dalībnieka protests ir pamatotas, dalībniekam tiek atmaksāta drošības nauda 20 eiro apmērā un dalībnieks, tiesnesis un jebkura cita iesaistītā puse tiek informēta par turpmākajām darbībām saistībā ar lēmumu.

  LPF Valde 02.03.2020.

  Saskaņots ar LRBF 02.03.2020.

  # Player г.р.зв.City жерPlacePoints
  1 Rīga 6124.0
  2 Rīga 55-62.0
  3 Rīga 7212.0
  4 Cēsis 1817-248.0
  5 Rīga 85-848.0
  6 Rīga 13-464.0
  7 1980 Rīga 4196.0
  8 Rīga 255-848.0
  9 Lielvārde 13-46.0
  10 Rīga 2417-248.0
  11 Rīga 145-848.0
  12 Rīga 925-274.0
  13 Rīga 87-81.0
  14 Rīga 37-81.0
  15 Rīga 129-1232.0
  16 Liepaja 1113-1616.0
  17 Rīga 2613-1616.0
  18 Rīga 169-1232.0
  19 1995 Rīga 1917-248.0
  20 Rīga 2325-274.0
  21 Ogre 1717-248.0
  22 Rīga 3280.0
  23 Rīga 209-1232.0
  24 Rīga 45-62.0
  25 1978 Rīga 75-848.0
  26 Rīga 1017-248.0
  27 1976 Ķekava 23-46.0
  28 Rezekne 1317-248.0
  29 Rīga 23-464.0
  noplayer Asasbplayer B

  Final

  Semifinal

  Quaterfinal

  Losers bracket, stage 4

  Losers bracket, stage 3

  Winners bracket, stage 2

  Losers bracket, stage 2

  Losers bracket, stage 1

  Winners bracket, stage 1

  First round

  R1  1 6 5
  R1  2 6 4
  R1  2 5 7
  R1  3 0 6
  R1  3 4 7
  R1  4 6 3
  R1  4 4 7
  WB1  5 6 2
  WB1  6 3 6
  R1  6 4 7
  LB1  7 4 6
  R1  7 2 7
  LB1  8 1 6
  LB2  9 2 6
  LB2  10 6 5
  R1  10 3 7
  SF  11 6 7
  R1  11 7 1
  SF  12 7 5
  R1  12 6 7
  13 7 6
  R1  13 7 4
  R1  14 3 7
  R1  15 7 1
  WB1  17 5 7
  WB1  18 6 7
  WB1  19 5 7
  WB1  20 2 7
  WB1  21 7 4
  WB1  22 4 7
  WB1  23 7 0
  WB1  24 1 7
  LB1  26 6 7
  LB1  30 7 3
  LB1  31 7 5
  LB2  33 6 7
  LB2  34 7 3
  LB2  35 1 7
  LB2  36 6 7
  LB2  37 3 7
  LB2  38 2 7
  LB2  39 7 1
  LB2  40 4 7
  WB2  41 1 7
  WB2  42 4 7
  WB2  43 7 6
  WB2  44 3 7
  LB3  45 2 7
  LB3  46 5 7
  LB3  47 7 3
  LB3  48 1 7
  LB4  49 7 4
  LB4  50 7 2
  LB4  51 4 7
  LB4  52 7 3
  QF  53 7 8
  QF  54 8 3
  QF  55 8 2
  QF  56 8 0
  SF  57 5 8
  SF  58 8 4
  59 9 4
  Place Player г.р.зв.City Points
  1 Rīga 24.0
  1 1980 Rīga 96.0
  2 Rīga 12.0
  2 Rīga 80.0
  3-4 Rīga 64.0
  3-4 Lielvārde 6.0
  3-4 1976 Ķekava 6.0
  3-4 Rīga 64.0
  5-6 Rīga 2.0
  5-6 Rīga 2.0
  5-8 Rīga 48.0
  5-8 Rīga 48.0
  5-8 Rīga 48.0
  5-8 1978 Rīga 48.0
  7-8 Rīga 1.0
  7-8 Rīga 1.0
  9-12 Rīga 32.0
  9-12 Rīga 32.0
  9-12 Rīga 32.0
  13-16 Liepaja 16.0
  13-16 Rīga 16.0
  17-24 Cēsis 8.0
  17-24 Rīga 8.0
  17-24 Ogre 8.0
  17-24 Rīga 8.0
  17-24 Rezekne 8.0
  17-24 1995 Rīga 8.0
  25-27 Rīga 4.0
  25-27 Rīga 4.0