2022.GADA LATVIJAS INDIVIDUĀLO ČEMPIONĀTU PŪLĀ REGLAMENTS

Čempionātu organizētājs: Latvijas Republikas Biljarda Federācija.

Čempionātu rīkotājs: Latvijas pūla federācija.

Norises vieta: biljarda klubs ”BAMS pool house”, Rīgā, Cēsu ielā 18.

Disciplīnas: pūls 8, pūls 9, pūls 10, pūls 14.1

Norises laiks: Līdz 2022.gada 28.decembrim, katru disciplīnu izziņojot atsevišķi.

Partiju skaits: Uzvarai nepieciešamo partiju skaits ir ne mazāks katrai kategorijai sekojoši:

Vīriešu (atklātajā): pūls 9 – līdz 7 uzvarētām partijām, pūls 8 un pūls 10 – līdz 6 uzvarētām partijām, pūls 14.1 līdz 75 punktiem,

Meistaru un sieviešu: pūls 9 – līdz 6 uzvarētām partijām, pūls 8 un pūls 10 – līdz 5 uzvarētām partijām, pūls 14.1 līdz 50  punktiem,

Junioru un jauniešu: pūls 9 – līdz 5 uzvarētām partijām, pūls 8 un pūls 10 – līdz 4 uzvarētām partijām, pūls 14.1 līdz 40  punktiem,

Izslēgšanas kārtā vismaz par vienu partiju vai attiecīgi par 15 punktiem vairāk.

Čempionātu administrācija:

Čempionātu vadītājs: Gatis Taube

Sacensību galvenais tiesnesis: Vladislavs Beļkovs

Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu: Gatis Taube

Reģistrācija un izloze:

Sacensībās drīkst piedalīties tikai Latvijas rezidenti.

Reģistrēšanās kārtība, izloze un turnīra spēļu grafiks tiek noteikts katrai disciplīnai atsevišķi, to izziņošanas brīdī. Rezultāti tiek publicēti vietnēs www.tournamentservice.net un www.lrbf.lv.

Dalības maksa:

Vīriešu atklātajā kategorijā 20EUR (Līdz 18 gadu vecumam 10EUR, ja piedalās divos turnīros, tad atlaide 5EUR);

Meistaru kategorijā 15EUR;

Sieviešu kategorijā 5EUR;

Junioru un jauniešu kategorijā 5EUR;

Vecuma Ierobežojumi:

Jauniešiem un junioriem:

U17 - sportistam sacensību gadā drīkst būt ne vairāk kā 16. dzimšanas diena.

U19 - sportistam sacensību gadā drīkst būt ne vairāk kā 18. dzimšanas diena.

U23 - sportistam sacensību gadā drīkst būt ne vairāk kā 22. dzimšanas diena.

 

Meistaru vecuma grupām, sportistam sacensību gadā jābūt vismaz 45. dzimšanas dienai, ievērojot sekojošu pārejas periodu:

2022 - sportistam sacensību gadā jābūt vismaz 44. dzimšanas dienai.

2023 - sportistam sacensību gadā jābūt vismaz 45. dzimšanas dienai.

 

Apģērba noteikumi

Sportista apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un labā stāvoklī. Ja sportists nav pārliecināts par sava apģērba atbilstību reglamentam, tam ir jāvēršas pie Turnīra vadītāja pirms spēles ar jautājumu par apģērba legalitāti. Turnīra vadītāja lēmums par apģērba atbilstību ir galējs.

Krekls:

Kreklam jābūt ar apkakli un garām vai īsām piedurknēm un tas var būt jebkurā krāsā. Virs krekla var tikt izmantots papildus apģērbs, tāds kā veste, džemperis vai sporta tērpa augšdaļa, bet bez kapuces. Ir atļauts izmantot apakškreklu vai termoveļu, ja tas atbilst kopējam tēlam. Kreklam ir jābūt ievietotam biksēs un pietiekami garam lai stiepjoties pie galda, tas neiznāktu ārā no biksēm un nebūtu redzams ķermenis. Sievietēm krekls var būt ārpus biksēm, bet tā lai nebūtu redzamas ķermenis. T-krekli nav atļauti.

Bikses:

Biksēm jābūt tīrām un labā stāvoklī, tām ir jābūt ar siksnu, kas apjozta ap vidukli. Saīsinātas bikses nav atļautas neatkarīgi no dizaina un materiāla. Sievietēm atļauti arī melni vai dalīti svārki, kas nosedz ceļgalus. Nav atļauts vilkt bikses ar kniedēm, ķēdītēm vai tamlīdzīgiem dekoratīviem elementiem un sānu kabatām zemāk par gurniem. Jebkādas džinsu un velveta auduma bikses ir aizliegtas neatkarīgi no dizaina un krāsas.

Kurpes:

Kurpēm jābūt klasiskām un pieskaņotām apģērbam. Kedas, auduma sporta apavi (“krosenes”) un zandales nav atļautas. Tumši sporta apavi ar ādas vai ādai līdzīgu materiālu augšdaļu ir atļauti ar turnīra vadītāja piekrišanu.

Pārējais:

Galvassegas un austiņas nav atļautas, izņemot ar oficiāla ārsta izziņu. Ja sportists atsakās ievērot iepriekšminētos apģērba noteikumus, viņš atzīst zaudējumu konkrētajā spēlē.

Speciālie izsitiena noteikumi:

Pūls 9 – Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”), novietojot “9” bumbu uz mājas punkta un ievērojot 3 bumbu noteikumu (“spēka izsitiens”);

Pūls 10 - Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”), izsitienu veicot no mājas daļas – “ārpus boksa”;

Pūls 8 - Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”);

Laika ierobežojums:

Lai labāk kontrolētu turnīra spēļu grafiku, jebkurā spēlē un laikā var tikt piemērots laika limits. Lēmumu par tā izmantošanu pieņem turnīra vadītājs.

Pēc  laika limita piemērošanas, katra sitiena (izņemot nākamo piegājienu pēc izsitiena) veikšanai tiek atvēlētas 35 sekundes, ar brīdinājumu pēc 25 sekundēm. Katram sportistam ir pieejams viens 25 sekunžu pagarinājums katrā partijā. Laika ierobežojums nākamajam piegājienam pēc izsitiena ir 60 sekundes ar brīdinājumu pēc 50 sekundēm, bez iespējas izmantot pagarinājumu. Pūla spēlē 14.1 katrs sportists var izmantot vienu pagarinājumu spēlē starp bumbu salikšanu piramīdā.  Savukārt otrajā piegājienā pēc bumbu salikšanas laika limits ir 60 sekundes.

Laika uzskaite sākas, kad visas bumbas ir beigušas kustību, ieskaitot rotēšanu un sitambumba ir pieejama spēlētājam. Laika uzskaite apstājas brīdī, kad kijas uzgalis pieskaras sitambumbai izdarot sitienu vai beidzās sitienam atvēlētais laiks. Ja sportists nepaspēj veikt sitienu laikā, tas ir standarta pārkāpums.

Kavēšanās:

Sportistiem jābūt  sporta zālē un gatavam uzsākt spēli 30 minūtes pirms norādītā spēles laika. Ja sportists nokavē savas spēles uzsākšanas laiku vairāk par divdesmit minūtēm, viņš zaudē konkrēto spēli.

Ja sportists kavē, tad tiek pielietota sekojoša procedūra:

Pēc 6 minūtēm: Pirmais brīdinājums un uzvara vienā partijā (vai 15 punkti spēlē 14.1) tiek piešķirta pretiniekam.

Pēc 11 minūtēm: Otrais brīdinājums un uzvara vienā partijā (vai 15 punkti spēlē 14.1) tiek piešķirta pretiniekam.

Pēc 16 minūtēm: Pēdējais brīdinājums un uzvara vienā partijā (vai 15 punkti spēlē 14.1) tiek piešķirta pretiniekam.

Pēc 20 minūtēm: Kavējošais sportists zaudē spēli.

Ja spēli nokavē abi sportisti, tad, ja tiek izmantota divmīnusu sistēma, abi tiek izslēgti no turnīra. Šādu lēmumu var pieņemt tikai turnīra administrācija.

Trīsstūra trafareta noņemšana:

Trīsstūra trafarets (“TT”) var tikt izmantots sekojošās disciplīnās: pūls 8, 9, 10. To nav atļauts izmantot spēlē pūls 14.1. 

Pēc izsitiena TT jānoņem no galda pēc iespējas ātrāk neizkustinot bumbas. Ja bumbas traucē noņemt TT, tad to jānoņem no galda pretiniekam. Ja nav traucējošu bumbu, sportists var to var noņemt no galda pats. TT var tikt noņemts no galda, ja to noņemšanu traucē ne vairāk kā divas bumbas, izņemot gadījumu, kad bumbas atrodas kontaktā viena ar otru.

Kad kāds sportists TT pārvieto no tā sākotnējās atrašanās vietas pēc izsitiena, tas pārstāj būt par galda sastāvdaļu un jebkurš bumbu kontakts ar to ir pārkāpums.

Sākotnējā bumbu salikšana:

Spēlēs pūls 9 un 10, bumbas pirms izsitiena ir jāsaliek nejaušā kārtībā, izņemot 1. bumbu, kura vienmēr tiek nolikta virsotnē un 9. vai 10. bumba, kuras atrodas pa vidu. Nav atļauts likt kādas bumbas apzināti noteiktā kārtībā vai vietā.

Pārtraukums:

Katram sportistam ir iespēja izmantot vienu piecu minūšu pārtraukumu spēles laikā. Pretiniekam šajā laikā jāpaliek savā vietā, ja vien viņš neizmanto arī savu pārtraukumu šajā laikā, kura gadījumā turpmāki pārtraukumi nav atļauti.

Pūla spēlēs 8, 9, 10 pārtraukums var tikt paņemts starp partijām, pirms izsitiena. Spēlē 14.1 pārtraukumu var paņemt, kad notiek bumbu salikšanu piramīdā. Ja aktīvais sportists paņem pārtraukumu, tad spēlē tiek apturēta un galds tiek attiecīgi atzīmēts (standarta procedūra ir kijas nolikšana uz galda). Ja neaktīvs spēlētājs paņem pārtraukumu, tad sportists pie galda var turpināt savu piegājienu. Šajā gadījumā neaktīvam spēlētājam jāpārliecinās, ka spēle tiek uzraudzīta, pretējā gadījumā viņam nav tiesību izteikt pretenzijas aktīvam spēlētājam.

Sportistiem jāatceras, ka viņu darbībām jāatbilst spēles garam un ja viņi rīkojas pretēji tam, tad tiek piemērots sods par nesportisku uzvedību. Iespējamie soda iemesli: pārtraukuma paņemšana jebkurā citā laikā, nekā norādīts iepriekš, praktizēšanās pārtraukuma laikā (tajā skaitā sitienu izdarīšana ar jebkuru bumbu) un kavēta atgriešanās no pārtraukuma.

Antidopings, smēķēšana, alkohola lietošana u.t.t.

Aizliegtās vielas ir aprakstītas pasaules antidopinga aģentūras (WADA) aizliegto vielu sarakstā (www.wada-ama.org). Smēķēšana, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu, alkohola vai bezalkoholiskā alus lietošana spēles laikā ir aizliegta, ieskaitot pārtraukumu. Jebkurš pārkāpums tiek klasificēts kā nesportiska uzvedība. Ja tiesnesis vai turnīra vadītājs uzskata, ka sportists nav spējīgs uzsākt vai turpināt spēli dēļ acīmredzama apreibuma, viņi ir tiesīgi piemērot soda mērus līdz pat sportista diskvalifikācijai.

Mobilo telefonu lietošana

Spēles laikā sportistiem nav atļauts izmantot mobilos telefonus vai citas elektroniskās ierīces, ieskaitot pārtraukumu. Šādām ierīcēm jābūt izslēgtām vai ieslēgtām klusuma režīmā un tās nedrīkst atrasties uz galda vai redzamā vietā.

Tiesneši

Bumbu salikšanu pirms partijas veic paši sportisti un viņi ir atbildīgi par spēles rezultātu. Spēles tiesā savstarpēji paši sportisti, aicinot tiesnesi ja tas nepieciešams. Uzvarētājs ir atbildīgs par rezultāta nekavējošu paziņošanu.

Nesportiska uzvedība

Noteikumi un reglaments piešķir tiesnesim un citā oficiālajām turnīra amatpersonām iespējas sodīt par nesportisku uzvedību. Šādu lēmumu pieņemšanā tiek ņemti vērā vairāki faktori, ieskaitot iepriekšējo rīcību, iepriekšējos brīdinājumus, cik nopietns ir pārkāpums, un informāciju, kas sportistiem varētu būt sniegta pirms turnīra sākuma. Ja sportists apvaino tiesnesi vai citu oficiālu turnīra amatpersonu, pārkāpējs tiek sodīts līdz pat diskvalifikācijai no turnīra.

Protestu iesniegšana

Visus dalībnieku strīdus izšķir galvenais tiesnesis. Dalībniekiem ir tiesības trīs dienu laikā pēc pasākuma beigām nosūtīt rakstisku protestu, kas apstrīd galvenā tiesneša lēmumu, iesniedzot to čempionāta rīkotājam pa e-pastu lpf@inbox.lv. Par katru protestu ir jāiemaksā drošības nauda 20 EUR apmērā. Ja čempionāta rīkotājs konstatē, ka dalībnieka protests ir pamatotas, dalībniekam tiek atmaksāta drošības nauda 20 eiro apmērā un dalībnieks, tiesnesis un jebkura cita iesaistītā puse tiek informēta par turpmākajām darbībām saistībā ar lēmumu.

Spēles laiks

Par spēles laiku, kurā tiek ievēroti šajā nolikumā minētie ierobežojumi, tiek uzskatīts sekojošs laika posms:

Spēles laiks sākas ar brīdi, kad tiesnesis paziņo par konkrētas spēles sākumu, nosaucot sportistus un galdu, bet beidzas ar brīdi, kad spēle ir legāli noslēgusies un spēlētāji ir paziņojuši rezultātu tiesnesim.

LRBF valde 28.09.2022.

# Player City г.р. зв. жерPlacePoints
1 Liepaja 1979 95-880.0
2 Kuldīga 1971 2025-3210.0
3 Rīga 1988 1025-3210.0
4 Rīga 1117-2420.0
5 Rīga 1995 39-1260.0
6 3517-2420.0
7 Rīga 1980 23-4100.0
8 Liepaja 1955 1725-3210.0
9 Rīga 2006 3433-345.0
10 Rīga 2725-3210.0
11 Рига 1995 1813-1640.0
12 Ventspils 1983 62120.0
13 36
14 Rezekne 3325-3210.0
15 Rīga 1985 1513-1640.0
16 Rīga 2000 163-4100.0
17 Rīga 1958 2625-3210.0
18 Rīga 1917-2420.0
19 Rīga 1968 2825-3210.0
20 Rīga 1989 513-1640.0
21 Liepaja 2417-2420.0
22 Sigulda 1980 149-1260.0
23 Rīga 1985 135-880.0
24 Liepaja 1980 3217-2420.0
25 Liepaja 3025-3210.0
26 Rīga 239-1260.0
27 Limbaži 1972 2133-345.0
28 Rīga 2913-1640.0
29 Rīga 3133-345.0
30 Liepaja 1955 2217-2420.0
31 Rīga 79-1260.0
32 Rīga 1993 41140.0
33 Rīga 1994 833-345.0
34 Rīga 1978 15-880.0
35 Rezekne 1990 125-880.0
36 Sigulda 1977 2517-2420.0
37 Rīga 3717-2420.0
3332#1
2
6
1748#2
4124#3
2540#4
3728#5
2144#6
4
6
4520#7
2936#8
3530#9
1946#10
4322#11
2738#12
3926#13
6
5
2342#14
4718#15
3134#16
6
2
1#17
6
2
loser to #36
16#18
6
1
loser to #35
9#19
6
0
loser to #34
8#20
5
6
loser to #33
5#21
6
5
loser to #40
12#22
6
5
loser to #39
13#23
6
3
loser to #38
4#24
6
0
loser to #37
3#25
6
1
loser to #44
14#26
6
1
loser to #43
11#27
4
6
loser to #42
6#28
6
0
loser to #41
7#29
6
2
loser to #48
10#30
4
6
loser to #47
15#31
6
4
loser to #46
2#32
6
4
loser to #45
#33
6
2
Place 33
#34
Place 33
#35
Place 33
#36
Place 33
#37
Place 33
#38
2
6
Place 33
#39
Place 33
#40
Place 33
#41
Place 33
#42
Place 33
#43
Place 33
#44
Place 33
#45
6
2
Place 33
#46
Place 33
#47
Place 33
#48
0
6
Place 33
#49
6
0
loser to #68
#50
6
2
loser to #67
#51
5
6
loser to #66
#52
2
6
loser to #65
#53
6
1
loser to #72
#54
0
6
loser to #71
#55
5
6
loser to #70
#56
1
6
loser to #69
#57
0
6
Place 25
#58
1
6
Place 25
#59
6
5
Place 25
#60
6
5
Place 25
#61
2
6
Place 25
#62
6
1
Place 25
#63
2
6
Place 25
#64
0
6
Place 25
#65
3
6
Place 17
#66
2
6
Place 17
#67
6
2
Place 17
#68
4
6
Place 17
#69
5
6
Place 17
#70
3
6
Place 17
#71
6
3
Place 17
#72
2
6
Place 17
#73
5
6
loser to #84
#74
6
5
loser to #83
#75
2
6
loser to #82
#76
4
6
loser to #81
#77
6
3
Place 13
#78
0
6
Place 13
#79
2
6
Place 13
#80
2
6
Place 13
#81
6
4
Place 9
Winner draw to final stage
#82
6
5
Place 9
Winner draw to final stage
#83
0
6
Place 9
Winner draw to final stage
#84
2
6
Place 9
Winner draw to final stage
#85
4
7
Place 5
#86
5
7
Place 5
#87
7
6
Place 5
#88
7
6
Place 5
#89
7
4
Semifinal
#90
7
5
Semifinal
#91
8
7
Final
noplayer Asasbplayer B

Final

Semifinal

Quaterfinal

Losers bracket, stage 5

Losers bracket, stage 4

Winners bracket, stage 3

Losers bracket, stage 3

Losers bracket, stage 2

Winners bracket, stage 2

Losers bracket, stage 1

Winners bracket, stage 1

First round

R1  1 2 6
R1  6 4 6
R1  13 6 5
R1  16 6 2
WB1  17 6 2
WB1  18 6 1
WB1  19 6 0
WB1  20 5 6
WB1  21 6 5
WB1  22 6 5
WB1  23 6 3
WB1  24 6 0
WB1  25 6 1
WB1  26 6 1
WB1  27 4 6
WB1  28 6 0
WB1  29 6 2
WB1  30 4 6
WB1  31 6 4
WB1  32 6 4
LB1  33 6 2
LB1  38 2 6
LB1  45 6 2
LB1  48 0 6
WB2  49 6 0
WB2  50 6 2
WB2  51 5 6
WB2  52 2 6
WB2  53 6 1
WB2  54 0 6
WB2  55 5 6
WB2  56 1 6
LB2  57 0 6
LB2  58 1 6
LB2  59 6 5
LB2  60 6 5
LB2  61 2 6
LB2  62 6 1
LB2  63 2 6
LB2  64 0 6
LB3  65 3 6
LB3  66 2 6
LB3  67 6 2
LB3  68 4 6
LB3  69 5 6
LB3  70 3 6
LB3  71 6 3
LB3  72 2 6
WB3  73 5 6
WB3  74 6 5
WB3  75 2 6
WB3  76 4 6
LB4  77 6 3
LB4  78 0 6
LB4  79 2 6
LB4  80 2 6
LB5  81 6 4
LB5  82 6 5
LB5  83 0 6
LB5  84 2 6
QF  85 4 7
QF  86 5 7
QF  87 7 6
QF  88 7 6
SF  89 7 4
SF  90 7 5
91 8 7
Place Player City г.р. Points

Place 1

1 Rīga 1993 140.0

Place 2

2 Ventspils 1983 120.0

Place 3-4

3-4 Rīga 1980 100.0
3-4 Rīga 2000 100.0

Place 5-8

5-8 Liepaja 1979 80.0
5-8 Rīga 1985 80.0
5-8 Rīga 1978 80.0
5-8 Rezekne 1990 80.0

Place 9-12

9-12 Rīga 1995 60.0
9-12 Sigulda 1980 60.0
9-12 Rīga 60.0
9-12 Rīga 60.0

Place 13-16

13-16 Рига 1995 40.0
13-16 Rīga 1985 40.0
13-16 Rīga 40.0
13-16 Rīga 1989 40.0

Place 17-24

17-24 Rīga 20.0
17-24 20.0
17-24 Rīga 20.0
17-24 Liepaja 20.0
17-24 Liepaja 1980 20.0
17-24 Sigulda 1977 20.0
17-24 Rīga 20.0
17-24 Liepaja 1955 20.0

Place 25-32

25-32 Kuldīga 1971 10.0
25-32 Rīga 1988 10.0
25-32 Liepaja 1955 10.0
25-32 Rīga 10.0
25-32 Rezekne 10.0
25-32 Rīga 1958 10.0
25-32 Rīga 1968 10.0
25-32 Liepaja 10.0

Place 33-34

33-34 Rīga 2006 5.0
33-34 Limbaži 1972 5.0
33-34 Rīga 1994 5.0
33-34 Rīga 5.0

Place