2024.GADA ATKLĀTĀ RĪGAS ČEMPIONĀTA NOLIKUMS

Čempionātu organizētājs:  Latvijas pūla federācija, reģ.nr.40008166872 (LPF)

Čempionātu sankcionētājs:  Latvijā atzīta sporta federācija - Latvijas Republikas Biljarda

                                                 Federācija, reģ.nr. 40008024740,  (LRBF)

Norises vieta: biljarda sporta klubs ”BAMS pool house”, Rīgā, Cēsu ielā 18.

Disciplīnas: pūls 8 (Pool8), pūls 9 (Pool9), pūls 10 (Pool10),

Norises laiks:  Disciplīna Pool10 no 2024.gada 6.aprīļa līdz 2024.gada 7.aprīlim;

                         Disciplīna Pool9 no 2024.gada 27.aprīļa līdz 2024.gada 28.aprīlim;

 Disciplīna Pool8 no 2024.gada 25.maija līdz 2024.gada 26.maijam;

Partiju skaits: Uzvarai nepieciešamo partiju skaits ir ne mazāks katrai kategorijai sekojoši:

Atklātajā: pool9 – līdz 7 uzvarētām partijām, pool8 un pool10 – līdz 6 uzvarētām partijām

Veterāniem: pool9 – līdz 6 uzvarētām partijām, pool8 un pool10 – līdz 5 uzvarētām partijām

Izslēgšanas kārtā vismaz par vienu partiju vairāk.

Čempionātu administrācija:

Čempionātu vadītājs: Gatis Taube (tel.nr. +371 29459687)

Sacensību galvenais tiesnesis: Vladislavs Beļkovs

Reģistrācija, izloze un spēļu kārtība:

Reģistrēšanās notiek vietnēs www.tournamentservice.net vai www.lrbf.lv. Reģistrēties turnīriem var bez ierobežojumiem, izņemot Krievijas un Baltkrievijas sportistus.

 

Turnīri notiks, ievērojot sekojošu grafiku:

Sestdiena (sacensību pirmā diena):

- dalībnieku izloze                                                     - ne vēlāk kā plkst. 8:30

- turnīra atklāšana, atlases spēļu sākums                   - plkst. 09:00

- izslēgšanas spēles pēc olimpiskās sistēmas             - pēc atlases spēlēm

Svētdiena (sacensību otrā diena):

- finālspēļu turpinājums                                             - plkst. 10:00

- apbalvošanas ceremonija                                         - plkst. 16:00

 

Izloze un turnīra spēļu grafiks tiek publicēti iepriekšminētajās interneta vietnēs.

Dalības maksa:

Atklātajā kategorijā 15EUR

Veterānu kategorijā 15EUR;

Vecuma Ierobežojumi:

Atklātajā turnīrā bez vecuma ierobežojuma

Veterānu kategorijā, sportistam sacensību gadā jābūt vismaz 45. dzimšanas dienai.

 Apģērba noteikumi

Sportista apģērbam jābūt tīram, kārtīgam un labā stāvoklī. Ja sportists nav pārliecināts par sava apģērba atbilstību reglamentam, tam ir jāvēršas pie Turnīra vadītāja pirms spēles ar jautājumu par apģērba legalitāti. Turnīra vadītāja lēmums par apģērba atbilstību ir galējs.

Krekls:

Kreklam jābūt ar apkakli un garām vai īsām piedurknēm un tas var būt jebkurā krāsā. Virs krekla var tikt izmantots papildus apģērbs, tāds kā veste, džemperis vai sporta tērpa augšdaļa, bet bez kapuces. Ir atļauts izmantot apakškreklu vai termoveļu, ja tas atbilst kopējam tēlam. Kreklam ir jābūt ievietotam biksēs un pietiekami garam lai stiepjoties pie galda, tas neiznāktu ārā no biksēm un nebūtu redzams ķermenis. Sievietēm krekls var būt ārpus biksēm, bet tā lai nebūtu redzamas ķermenis. T-krekli nav atļauti.

Bikses:

Biksēm jābūt tīrām un labā stāvoklī. Saīsinātas bikses nav atļautas neatkarīgi no dizaina un materiāla. Sievietēm atļauti arī melni vai dalīti svārki, kas nosedz ceļgalus. Nav atļauts vilkt bikses ar kniedēm, ķēdītēm vai tamlīdzīgiem dekoratīviem elementiem un sānu kabatām zemāk par gurniem. Jebkādas džinsu un velveta auduma bikses ir aizliegtas neatkarīgi no dizaina un krāsas.

Kurpes:

Kurpēm jābūt klasiskām un pieskaņotām apģērbam. Kedas un sandales nav atļautas. Tumši (ieskatot zoli) sporta apavi  ir atļauti.

Pārējais:

Galvassegas un austiņas nav atļautas, izņemot ar oficiāla ārsta izziņu. Ja sportists atsakās ievērot iepriekšminētos apģērba noteikumus, viņš atzīst zaudējumu konkrētajā spēlē.

Speciālie izsitiena noteikumi:

Pool9 – Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”), novietojot “9” bumbu uz mājas punkta un ievērojot 3 bumbu noteikumu (“spēka izsitiens”);

Pool10 - Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”), izsitienu veicot no mājas daļas – “ārpus boksa”;

Pool8 - Alternatīvais izsitiens (“pēc kārtas”);

Laika ierobežojums:

Lai labāk kontrolētu turnīra spēļu grafiku, jebkurā spēlē un laikā var tikt piemērots laika limits. Lēmumu par tā izmantošanu pieņem turnīra vadītājs.

Pēc  laika limita piemērošanas, katra sitiena (izņemot nākamo piegājienu pēc izsitiena) veikšanai tiek atvēlētas 35 sekundes, ar brīdinājumu pēc 25 sekundēm. Katram sportistam ir pieejams viens 25 sekunžu pagarinājums katrā partijā. Laika ierobežojums nākamajam piegājienam pēc izsitiena ir 60 sekundes ar brīdinājumu pēc 50 sekundēm, bez iespējas izmantot pagarinājumu. 

Laika uzskaite sākas, kad visas bumbas ir beigušas kustību, ieskaitot rotēšanu un sitambumba ir pieejama spēlētājam. Laika uzskaite apstājas brīdī, kad kijas uzgalis pieskaras sitambumbai izdarot sitienu vai beidzās sitienam atvēlētais laiks. Ja sportists nepaspēj veikt sitienu laikā, tas ir standarta pārkāpums.

Kavēšanās:

Sportistiem jābūt  sporta zālē un gatavam uzsākt spēli 30 minūtes pirms norādītā spēles laika. Ja sportists nokavē savas spēles uzsākšanas laiku vairāk par divdesmit minūtēm, viņš zaudē konkrēto spēli.

Ja sportists kavē, tad tiek pielietota sekojoša procedūra:

Pēc 6 minūtēm: Pirmais brīdinājums un uzvara vienā partijā tiek piešķirta pretiniekam.

Pēc 11 minūtēm: Otrais brīdinājums un uzvara vienā partijā tiek piešķirta pretiniekam.

Pēc 16 minūtēm: Pēdējais brīdinājums un uzvara vienā partijā tiek piešķirta pretiniekam.

Pēc 20 minūtēm: Kavējošais sportists zaudē spēli.

Ja spēli nokavē abi sportisti, tad, ja tiek izmantota divmīnusu sistēma, abi tiek izslēgti no turnīra. Šādu lēmumu var pieņemt tikai turnīra administrācija.

Trīsstūra trafareta noņemšana:

Trīsstūra trafarets (“TT”) var tikt izmantots sekojošās disciplīnās: pūls 8, 9, 10.

Pēc izsitiena TT jānoņem no galda pēc iespējas ātrāk neizkustinot bumbas. Ja bumbas traucē noņemt TT, tad to jānoņem no galda pretiniekam. Ja nav traucējošu bumbu, sportists var to var noņemt no galda pats. TT var tikt noņemts no galda, ja to noņemšanu traucē ne vairāk kā divas bumbas, izņemot gadījumu, kad bumbas atrodas kontaktā viena ar otru.

Kad kāds sportists TT pārvieto no tā sākotnējās atrašanās vietas pēc izsitiena, tas pārstāj būt par galda sastāvdaļu un jebkurš bumbu kontakts ar to ir pārkāpums.

Sākotnējā bumbu salikšana:

Spēlēs pūls 9 un 10, bumbas pirms izsitiena ir jāsaliek nejaušā kārtībā, izņemot 1. bumbu, kura vienmēr tiek nolikta virsotnē un 9. vai 10. bumba, kuras atrodas pa vidu. Nav atļauts likt kādas bumbas apzināti noteiktā kārtībā vai vietā.

Pārtraukums:

Katram sportistam ir iespēja izmantot vienu piecu minūšu pārtraukumu spēles laikā. Pretiniekam šajā laikā jāpaliek savā vietā, ja vien viņš neizmanto arī savu pārtraukumu šajā laikā, kura gadījumā turpmāki pārtraukumi nav atļauti.

Pārtraukums var tikt paņemts starp partijām, pirms izsitiena. 

Sportistiem jāatceras, ka viņu darbībām jāatbilst spēles garam un ja viņi rīkojas pretēji tam, tad tiek piemērots sods par nesportisku uzvedību. Iespējamie soda iemesli: pārtraukuma paņemšana jebkurā citā laikā, nekā norādīts iepriekš, praktizēšanās pārtraukuma laikā (tajā skaitā sitienu izdarīšana ar jebkuru bumbu) un kavēta atgriešanās no pārtraukuma.

Antidopings, smēķēšana, alkohola lietošana u.t.t.

Aizliegtās vielas ir aprakstītas pasaules antidopinga aģentūras (WADA) aizliegto vielu sarakstā (www.wada-ama.org). Smēķēšana, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu, alkohola vai bezalkoholiskā alus lietošana spēles laikā ir aizliegta, ieskaitot pārtraukumu. Jebkurš pārkāpums tiek klasificēts kā nesportiska uzvedība. Ja tiesnesis vai turnīra vadītājs uzskata, ka sportists nav spējīgs uzsākt vai turpināt spēli dēļ acīmredzama apreibuma, viņi ir tiesīgi piemērot soda mērus līdz pat sportista diskvalifikācijai.

Mobilo telefonu lietošana

Spēles laikā sportistiem nav atļauts izmantot mobilos telefonus vai citas elektroniskās ierīces, ieskaitot pārtraukumu. Šādām ierīcēm jābūt izslēgtām vai ieslēgtām klusuma režīmā un tās nedrīkst atrasties uz galda vai redzamā vietā.

Tiesneši

Bumbu salikšanu pirms partijas veic paši sportisti un viņi ir atbildīgi par spēles rezultātu. Spēles tiesā savstarpēji paši sportisti, aicinot tiesnesi ja tas nepieciešams. Uzvarētājs ir atbildīgs par rezultāta nekavējošu paziņošanu.

Nesportiska uzvedība

Noteikumi un reglaments piešķir tiesnesim un citā oficiālajām turnīra amatpersonām iespējas sodīt par nesportisku uzvedību. Šādu lēmumu pieņemšanā tiek ņemti vērā vairāki faktori, ieskaitot iepriekšējo rīcību, iepriekšējos brīdinājumus, cik nopietns ir pārkāpums, un informāciju, kas sportistiem varētu būt sniegta pirms turnīra sākuma. Ja sportists apvaino tiesnesi vai citu oficiālu turnīra amatpersonu, pārkāpējs tiek sodīts līdz pat diskvalifikācijai no turnīra.

Protestu iesniegšana

Visus dalībnieku strīdus izšķir galvenais tiesnesis. Dalībniekiem ir tiesības trīs dienu laikā pēc pasākuma beigām nosūtīt rakstisku protestu, kas apstrīd galvenā tiesneša lēmumu, iesniedzot to čempionāta rīkotājam pa e-pastu lpf@inbox.lv. Par katru protestu ir jāiemaksā drošības nauda 20 EUR apmērā. Ja čempionāta rīkotājs konstatē, ka dalībnieka protests ir pamatotas, dalībniekam tiek atmaksāta drošības nauda 20 eiro apmērā un dalībnieks, tiesnesis un jebkura cita iesaistītā puse tiek informēta par turpmākajām darbībām saistībā ar lēmumu.

Spēles laiks

Par spēles laiku, kurā tiek ievēroti šajā nolikumā minētie ierobežojumi, tiek uzskatīts sekojošs laika posms:

Spēles laiks sākas ar brīdi, kad tiesnesis paziņo par konkrētas spēles sākumu, nosaucot sportistus un galdu, bet beidzas ar brīdi, kad spēle ir legāli noslēgusies un spēlētāji ir paziņojuši rezultātu tiesnesim.

# Player City г.р. зв. жерPlacePoints
1 Riga 1313-1616.0
2 Cēsis 2217-248.0
3 Riga 1995 23-464.0
4 Riga 2317-248.0
5 Riga 9-1232.0
6 Riga 1980 4280.0
7 Riga 1113-1616.0
8 Riga 2825-264.0
9 Riga 1985 65-848.0
10 Riga 145-848.0
11 Riga 1958 2117-248.0
12 Sigulda 1986 1817-248.0
13 Riga 1989 59-1232.0
14 Sigulda 1979 2625-264.0
15 Riga 1991 2725-264.0
16 Ventspils 1989 913-1616.0
17 Ventspils 2017-248.0
18 Sigulda 1988 75-848.0
19 Alūksne 1974 1917-248.0
20 Riga 129-1232.0
21 Ventspils 1977 105-848.0
22 Limbaži 1973 1717-248.0
23 Riga 2425-264.0
24 Riga 1993 19-1232.0
25 Riga 1978 3196.0
26 Ķekava 1976 813-1616.0
27 Sigulda 1517-248.0
28 Sigulda 2001 163-464.0
132#1
1716#2
0
6
924#3
6
4
258#4
6
2
528#5
6
0
2112#6
3
6
1320#7
6
2
294#8
330#9
1914#10
0
6
1122#11
6
4
276#12
0
6
726#13
6
0
2310#14
1
6
1518#15
6
0
312#16
#17
3
6
loser to #39
#18
3
6
loser to #40
#19
6
3
loser to #37
#20
2
6
loser to #38
#21
5
6
loser to #35
#22
3
6
loser to #36
#23
3
6
loser to #33
#24
3
6
loser to #34
#25
Place 25
#26
1
6
Place 25
#27
0
6
Place 25
#28
Place 25
#29
Place 25
#30
6
0
Place 25
#31
2
6
Place 25
#32
Place 25
#33
1
6
Place 17
#34
6
4
Place 17
#35
3
6
Place 17
#36
5
6
Place 17
#37
3
6
Place 17
#38
4
6
Place 17
#39
1
6
Place 17
#40
2
6
Place 17
#41
6
3
loser to #50
#42
2
6
loser to #49
#43
5
6
loser to #52
#44
4
6
loser to #51
#45
6
4
Place 13
#46
6
5
Place 13
#47
6
2
Place 13
#48
6
1
Place 13
#49
6
5
Place 9
Winner draw to final stage
#50
6
4
Place 9
Winner draw to final stage
#51
2
6
Place 9
Winner draw to final stage
#52
2
6
Place 9
Winner draw to final stage
#53
7
4
Place 5
#54
7
6
Place 5
#55
5
7
Place 5
#56
7
5
Place 5
#57
1
7
Semifinal
#58
7
3
Semifinal
#59
5
7
Final
noplayer Asasbplayer B

Final

Semifinal

Quaterfinal

Losers bracket, stage 4

Losers bracket, stage 3

Winners bracket, stage 2

Losers bracket, stage 2

Losers bracket, stage 1

Winners bracket, stage 1

First round

R1  2 0 6
R1  3 6 4
R1  4 6 2
R1  5 6 0
R1  6 3 6
R1  7 6 2
R1  10 0 6
R1  11 6 4
R1  12 0 6
R1  13 6 0
R1  14 1 6
R1  15 6 0
WB1  17 3 6
WB1  18 3 6
WB1  19 6 3
WB1  20 2 6
WB1  21 5 6
WB1  22 3 6
WB1  23 3 6
WB1  24 3 6
LB1  26 1 6
LB1  27 0 6
LB1  30 6 0
LB1  31 2 6
LB2  33 1 6
LB2  34 6 4
LB2  35 3 6
LB2  36 5 6
LB2  37 3 6
LB2  38 4 6
LB2  39 1 6
LB2  40 2 6
WB2  41 6 3
WB2  42 2 6
WB2  43 5 6
WB2  44 4 6
LB3  45 6 4
LB3  46 6 5
LB3  47 6 2
LB3  48 6 1
LB4  49 6 5
LB4  50 6 4
LB4  51 2 6
LB4  52 2 6
QF  53 7 4
QF  54 7 6
QF  55 5 7
QF  56 7 5
SF  57 1 7
SF  58 7 3
59 5 7
Place Player City г.р. Points

Place 1

1 Riga 1978 96.0

Place 2

2 Riga 1980 80.0

Place 3-4

3-4 Riga 1995 64.0
3-4 Sigulda 2001 64.0

Place 5-8

5-8 Riga 1985 48.0
5-8 Sigulda 1988 48.0
5-8 Ventspils 1977 48.0
5-8 Riga 48.0

Place 9-12

9-12 Riga 32.0
9-12 Riga 32.0
9-12 Riga 1989 32.0
9-12 Riga 1993 32.0

Place 13-16

13-16 Riga 16.0
13-16 Riga 16.0
13-16 Ventspils 1989 16.0
13-16 Ķekava 1976 16.0

Place 17-24

17-24 Cēsis 8.0
17-24 Riga 8.0
17-24 Riga 1958 8.0
17-24 Sigulda 1986 8.0
17-24 Ventspils 8.0
17-24 Alūksne 1974 8.0
17-24 Limbaži 1973 8.0
17-24 Sigulda 8.0

Place 25-26

25-26 Riga 4.0
25-26 Sigulda 1979 4.0
25-26 Riga 1991 4.0
25-26 Riga 4.0