Рейтинг РРОО ФРБ - Женская лига

 • info
 • stages
 • details
 • Place Player Rank YoB City Points Stage 3Stage 2Stage 1 Σ Δm Δf wm wf eff,%
  1 Abramova Tatyana КМС 1982 Rostov-on-Don 213.96 41.7164.25 2 10 25 11 35 86.33
  2 Komissarova Yuliya 2 1984 Rostov-on-Don 175.43 42.81-14.7447.36 2 6 14 7 24 81.33
  3 Bovenko Angela КМС 1991 Rostov-on-Don 159.60 -4.9023.8740.63 3 8 21 12 40 72.33
  4 Shtepa Kateryna КМС 2003 Rostov-on-Don 117.53 46.24-25.67-3.04 3   2 5 17 51.00
  5 Cheremnyh Anastasia 3 1986 Rostov-on-Don 110.67 6.90-4.458.22 3     6 20 50.00
  6 Rudakova Valentine КМС 1998 Rostov-on-Don 108.50 24.439.44-25.37 3 -1 -5 5 17 44.33
  7 Malyanova Inna 2002 Rostov-on-Don 106.21 -14.79 1 -1 -3 1 3 33.00
  8 Vlasenko Irina 1981 Rostov-on-Don 92.90 -28.10 1 -2 -6 0 0 0.00
  9 Ponomareva Oksana 1985 Rostov-on-Don 79.43 1.37-5.88-16.06 3 -2 -6 4 11 39.67
  10 Krivopustova Mariia 2002 Rostov-on-Don 72.78 -48.22 1 -2 -6 0 0 0.00
  11 Mahno Marina 1982 Rostov-on-Don 72.24 -8.037.12-26.86 2 -3 -4 1 7 26.00
  12 Berdychevskaya Natalya 1984 Rostov-on-Don 57.92 -15.14-12.28-14.66 3 -4 -11 2 5 24.33
  13 Ryabeckaya Olga 1985 Rostov-on-Don 47.44 -24.44-17.90-10.22 3 -4 -11 2 7 26.00
  14 Zaharova Anastasia 1 2006 Rostov-on-Don 41.63 -27.87-38.50 2 -4 -10 0 1 2.67