Рейтинг Беларуси

 • info
 • stages
 • details
 • Place Player Rank YoB City Points Stage 1 Σ Δm Δf wm wf eff,%
  1 Perepechaeva Kateryna МСМК Борисов 161.40 61.40 4 10 4 12 95.00
  2 Novikova Anastasia МС Minsk 137.03 37.03 2 6 3 11 72.67
  3 Philippova Anastasia МС Minsk 111.71 11.71 1 1 3 10 57.33
  4 Verbickaya Kateryna МС Minsk 106.07 6.07   1 3 10 50.67
  5 Tutevich Ludmila Minsk 99.47 -0.53 1   3 8 56.67
  6 Dobriyan Olga МСМК Minsk 88.26 -11.74 -1 -2 1 3 34.33
  7 Filonenko Sofya Homel 79.17 -20.83 -2 -3 0 2 9.33
  8 Stavrova Nadezhda Minsk 77.13 -22.87 -1 -3 1 3 33.00
  9 Galeznik Svetlana Minsk 71.18 -28.82 -2 -5 0 0 0.00
  10 Murashko Anastasia Minsk 68.58 -31.42 -2 -5 0 0 0.00