Рейтинг Первенства РТ 2019г., пул, юноши до 16 лет

 • info
 • stages
 • details
 • Place Player Rank YoB City Points Stage 4Stage 3Stage 2Stage 1 Σ Δm Δf wm wf eff,%
  1 Gilmutdinov Aynur 1юн 2004 Kazan 900.00 28028060280 4 13 77 16 211 76.33
  2 Gilazov Arsen 2юн 2005 Kazan 620.00 16010028080 4 10 76 16 207 68.33
  3 Kunicin Oleg 2юн 2004 Kazan 540.00 60160160160 4 6 69 13 253 62.33
  4 Evtushenko Pavel 2юн 2005 Kazan 360.00 1008080100 4 5 14 13 189 57.67
  5 Karetnikov Fedor 2007 Kazan 260.00 80606060 4 3 24 11 147 56.00
  6 Urolov Sheroz 2005 Kazan 170.00 60104060 4 -1 -24 7 99 45.33
  7 Minlebaev Dzhalil 2003 Kazan 160.00 101010040 4 -1 -23 7 105 45.67
  8 Yakovlev Erik 2005 Kazan 110.00 10402040 4 -5 -10 3 86 33.67
  9 Bulgakov Roman 2006 Kazan 100.00 20402020 4 -4 -37 4 58 34.33
  10 Zakirov Radmir 2008 Kazan 100.00 20204020 4 -5 -34 3 40 29.67
  11 Novik Nikita 2004 Kazan 80.00 2060 2   -4 4 15 48.00
  12 Subaev Iskander 2004 Kazan 80.00 20202020 4 -4 -19 4 77 36.67
  13 Sadykov Mansur 2007 Kazan 70.00 10202020 4 -8 -72 0 5 2.00
  14 Moskalev Bogdan 2007 Kazan 50.00 4010 2 -2 -4 2 9 35.33
  15 Sayfutdinov Amir 2007 Kazan 50.00 10201010 4 -7 -34 1 38 18.67
  16 Belousov Ivan 2005 Kazan 40.00 40 1   1 2 11 50.67