Рейтинг БК "Піраміда" 2019р.

 • info
 • stages
 • details
 • Place Player Rank YoB City Points Stage 5Stage 4Stage 3Stage 2Stage 1 Σ Δm Δf wm wf eff,%
  1 Kuzko Aleksandrs 1985 Obuhov 68.50 122453,524 5 6 12 13 37 63.00
  2 Krivoruchko Vitaliy Obuhov 47.00 241211 3 4 8 8 25 63.67
  3 Voylenko Oleksandr Obuhov 31.50 625,5 2 5 4 7 16 70.33
  4 Brusencov Andrei Obuhov 30.50 6231,5 3 2 3 5 13 60.00
  5 Russkin Vyacheslav Obuhov 25.50 1651,512 5 -4 -3 6 21 40.00
  6 Kuroedov Sergei Obuhov 19.50 13,56 2 3 3 5 13 66.00
  7 Goncharenko Michael 1973 Украинка 8.50 7,51 2   2 3 9 52.00
  8 Bichik Valeriy 8.50 213,52 4 -3 -6 5 16 39.33
  9 Chechko Jyri Obuhov 7.50 7,5 1   1 2 6 51.33
  10 Bilotkach Aleksandrs Obuhov 6.00 6 1 1 1 2 4 63.00
  11 Medvedchuk Anatoly Obuhov 4.50 2,52 2 -2 -3 2 6 35.33
  12 Aleman Demyan Obuhov 3.50 21,5 2 -4 -7 0 2 6.00
  13 Kolomіec Vladіslav Obuhov 2.50 2,5 1 -2 -4 0 0 0.00
  14 Ivanov Vladimir 1966 Obuhov 2.00 2 1 -1 -2 1 3 34.33
  15 Shirov Sergei Obuhov 1.00 1 1 -1 -3 1 2 31.33
  16 Chernishenko Kostyantin Obuhov 1.00 1 1 -2 -3 0 1 6.67
  17 Chornoivan Pavel Obuhov 1.00 1 1 -2 -3 0 1 6.67