Рейтинг 2019 - Женская лига

 • info
 • stages
 • details
 • Place Player Rank YoB City Points Stage 4Stage 3Stage 2Stage 1 Σ Δm Δf wm wf eff,%
  1 Bovenko Angela КМС 1991 Rostov-on-Don 2 355.50 5,5650800900 4 14 38 18 60 78.33
  2 Rudakova Valentine КМС 1998 Rostov-on-Don 1 909.50 9,5900200800 4 9 23 15 44 69.67
  3 Gudz Kristina МСМК 1997 Rostov-on-Don 1 327.50 27,51300 2 12 28 12 32 96.00
  4 Valuyskaya Natalya 3 1978 Rostov-on-Don 1 305.50 5,5800400100 4 -1 -5 7 24 45.67
  5 Marochkina Anastasia МС 1992 Ростов на Дону 1 303.50 3,5650650 3 5 9 9 29 65.67
  6 Skovoronskaya Viktoriya 3 2004 Rostov-on-Don 1 255.50 5,5650200400 4 2 7 9 31 56.00
  7 Komissarova Yuliya 2 1984 Rostov-on-Don 1 255.50 5,5200650400 4 1   9 32 51.33
  8 Frolova Olga 2 1982 Rostov-on-Don 1 153.50 3,5400100650 4 -3 -10 6 19 39.67
  9 Krivopust Alexandra 3 2004 Rostov-on-Don 1 003.50 3,5400400200 4 -4 -6 4 16 36.00
  10 Zamoruhova Anastasia 3 1988 Ростов на Дону 803.50 3,5200400200 4 -5 -10 4 15 32.33
  11 Bashkirova Varvara 3 2005 Rostov-on-Don 703.50 3,5200400100 4 -6 -16 3 10 25.67
  12 Kovalchuck Kateryna 1 2007 Rostov-on-Don 609.50 9,5400200 3   3 6 18 51.33
  13 Larina Mariia 3 2005 Rostov-on-Don 503.50 3,5100400 3 -3 -5 4 14 38.00
  14 Ponomareva Oksana 1985 Rostov-on-Don 503.50 3,5100200200 4 -7 -16 2 9 20.67
  15 Abramova Tatyana КМС 1982 Rostov-on-Don 400.00 400 1 2 4 4 14 63.33
  16 Cheremnyh Anastasia 3 1986 Rostov-on-Don 400.00 400 1   -2 4 12 48.67
  17 Karneeva Rinata 2004 Ростов на Дону 303.50 3,5200100 3 -6 -16 1 3 12.33
  18 Malyanova Inna 2002 Rostov-on-Don 300.00 100200 2 -4 -10 2 6 25.67
  19 Markova Anastasia 2007 Rostov-on-Don 200.00 100100 2 -6 -13 0 3 5.00
  20 Shtepa Kateryna КМС 2003 Rostov-on-Don 15.50 15,5 1 4 6 6 12 72.00